Dnes je 

Angličtina

 Španielčina  PORTUGALSKÁ  ALBÁNSKEJ  Perzština  PCR TUTORIAL

 

Dajte vedieť, čo si myslíte
SPATNÁ VAZBA

 
 

 

   BAKTERIOLÓGIA

KAPITOLA JEDENÁSŤ
ENTEROBAKTÉRIE, VIBRIÁ, KAMPYLOBAKTER A HELIKOBAKTER

KAPITOLA DVANÁSŤ  
STREPTOKOKY SKUPINY A, B, d A ĎALŠIE

KAPITOLA TRINÁSŤ 
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE A STAFYLOKOKY 

KAPITOLA ŠTRNÁSŤ  
SPIROCHÉTY A NEISSERIE 

KAPITOLA PäTNÁSŤ 
ANAERÓBY A PSEUDOMONAS – OPORTÚNNE INFEKCIE 

KAPITOLA ŠESTNÁSŤ  
MYKOBAKTÉRIE, KORYNEBAKTÉRIE A LEGIONELY  

KAPITOLA SEDEMNÁSŤ  
ZOONÓZY   
LISTERIA, FRANCISELLA, BRUCELLA, BACILLUS A YERSINIA

KAPITOLA OSEMNÁSŤ  
BORDETELA A HEMOFILY

KAPITOLA DEVäTNÁSŤ
MYKOPLAZMY A UREAPLAZMY 

KAPITOLA DVADSAŤ  
CHLAMÝDIE  A CHLAMYDOFILY

KAPITOLA  DVADSAŤJEDEN  
RICKETTSIA, ORIENTIA, EHRLICHIA, ANAPLASMA, COXIELLA A BARTONELLA
 


 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE

Ústav mikrobiológie a imunológie
Sklabinská 26 , 036 01 Martin

 

ENGLISH SPANISH PORTUGUESE ALBANIAN FARSI PCR TUTORIAL

This page was last up-dated on Wednesday, August 17, 2011      Phone: (803) 733 3100    Fax: (803) 733 3192  Please contact  Dr Richard Hunt    for further information
Disclaimer  and Copyright       Privacy and Funding Statement