x x

INFECTIOUS DISEASE

BAKTERIYOLOJİ İMMÜNOLOJİ MYCOLOGY PARASITOLOGY VİROLOJİ

ENGLISH

 

VIROLOJİ – BÖLÜM YİRMİİKİ
REZERVUARI VEYA VEKTÖRÜ BELLİ OLMAYAN VERTABRALILARDAN BULAŞAN VİRAL HASTALIKLAR


Dr. Margaret Hunt
Professor Emerita
University of South Carolina School of Medicine


Çeviren. Prof. Dr. Selçuk Kaya
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 

 

Español
 
Let us know what you think
FEEDBACK
SEARCH
  
Logo image © Jeffrey Nelson, Rush University, Chicago, Illinois  and The MicrobeLibrary
   

 

RODENTLERDEN BULAŞAN VİRAL HASTALIKLAR

ARBOVIRUSLAR - RODENT KAYNAKLI

Zarf

Simetri

Genom

Boyut*

Arenaviridae family

 

+

helikal

Tek zincirli RNA
ambisense
segmentli

Bunyaviridae family

 

+

helikal

Tek zincirli
negatif sens
segmentli

* Relative size adapted from White and Fenner , Medical Virology, 1994

Not: Rodentler rabies virus ile infekte olabilmesine rağmen, insanlara bulaştırabilmeyi içerse bile oldukça nadirdir. Rabies için bir bölüm ayrılmış.

 

 

 

ARENAVIRUS AİLESİ

ARENAVIRUS AILESİ

VIRUS HASTALIK GÖRÜLME
Lassa Lassa ateşi (hemorajik ateş) Afrika
Manchupo Bolivian hemorajik ateş Güney Amerika
Junin Arjantin hemorajik ateş Güney Amerika
Whitewater Arroyo Whitewater Arroyo hemorajik ateş Doğu USA
Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) Lemfositik koriomeninjit Yaygın

Yukarıdaki arenaviruslerin (ve diğer burada listelenmeyen hemorajik ateşi nedeni virüslerin) hepsinin bir kemirgen vektörü vardır. Arenavirüs ilişkili hemorajik ateşler yüksek vaka-ölüm oranına (%5-35) sahiptir. Arenavirusler viremi ve virurisi olan kemirgenlerde, kolayca kalıcı enfeksiyonlar oluşturur ve idrar, dışkı ve tükürük ile virüsu yaydığı görülür. İnsanların kontamine malzemeler, kontamine yiyecek veya aerosol damlacıkları, yumurtlama malzemesi vb temas ile enfeksiyonu aldığı düşünülmektedir. İnsanlarda hastalık genellikle dehidratasyon, hemokonsantrasyon, hemorajik şok sendromu, kardiyovasküler kollaps şeklindedir. 1999-2000 yıllarında bir Kuzey Amerika arenavirüs (Whitewater Arroyo) nedeniyle üç ölüm raporlandı. Bu virusun ne vaka ölüm oranı ne de diğer tanımlanmayan vakalarda varlığı belli değildir.

Lenfokoriomeninjit kemirgenler veya kemirgen kontamine malzemeler ile ya da kemirgen hayvancılık tesislerinde yakın temas ile elde edilir. Enfeksiyonlar sıklıkla asemptomatiktir. Klinik enfeksiyonları genellikle ölümcül değildir, ancak bazı uzun vadeli komplikasyonları olabilir. Bu kanamalı ateş ile ilişkili değildir, ancak menenjit, ensefalit, miyelit nedeni olabilir.

LCMV enfeksiyonu kuluçka süresi genellikle 8 ila 13 gündür. Karakteristik bifazik ateşli hastalık inkübasyonu takip eder. Başlangıç aşaması bir hafta kadar uzun ömürlü olabilen, genellikle aşağıdaki belirtilerden herhangi biri veya hepsi ile başlar: ateş, kırıklık, iştahsızlık, kas ağrıları, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma. Daha az sıklıkla görünen diğer belirtiler; boğaz ağrısı, öksürük, eklem ağrısı, göğüs ağrısı, testis ağrısı ve parotid (tükrük bezi) ağrısı. Remisyondan birkaç gün sonra, hastalığın ikinci aşamasında menenjit semptomları (örneğin, ateş, baş ağrısı ve ense sertliği) veya ensefalit özellikleri ( örneğin, uyuşukluk, konfüzyon, duyusal bozukluklar, ve / ya da felç gibi motor anormallikleri) oluşur. LCMV'nin sık sık artan intrakranial basıncı rahatlatmak için cerrahi şant gerektiren akut hidrosefaliye neden olduğu bilinmektedir. Nadir durumlarda, enfeksiyon miyelitte (omurilik iltihabı) sonuçlanır ve kas güçsüzlüğü, felç veya vücut hissi değişiklikleri gibi semptomlarla kendini gösterir. (CDC)
 

 

 


 

 

VAKA RAPORLARI

Lymphocytic choriomeningitis deaths from an Arenavirus infection

 

BUNYAVIRUS FAMILY - HANTAVIRUS GENUS

 

BUNYAVIRUS AİLESİ - HANTAVIRUS GENUSU

VIRUS ve VEKTOR HASTALIK GÖRÜLME
Seoul virus - yabani rat

Hantaan virus – tarla faresi
Kore hemorajik ateş

Renal sendromlu Kanamalı ateş
Güneydoğu Asya
Dobrava virus – tarla faresi

Puumala virus – tarla faresi
Renal sendromlu Kanamalı ateş Avrupa, Asya
Sin Nombre virus (SNV) - geyik fare Hantavirus pulmoner sendrom (HPS) Kuzey ve Güney Amerika

Hantavirus cinsi üyeleri kemirgenler (eklembacaklılar yerine) tarafından bulaştırılması ile Bunyavirus ailesinin diğer üyelerinden farklıdır. Her Hantavirus yalnızca sınırlı sayıda kemirgen cinsi / türleri ile bulaşır. Enfekte kemirgenler tükürük, idrar (viruürisi olan) ya da atıkları aracılığıyla virus yayabilirler. Taze idrar, dışkılar veya yeni bulaşmış yumurtlama malzemeleri süpürülmüş veya ortama dağılmış olduğunda, virüs aerosol haline gelir ve inhale edilebilir. Bu virüslerin bazıları ciddi hastalığa neden olabilir, ancak bu virüsların çoğu enfeksiyonları sub klinik ya da çok hafif seyirli ve teşhis edilmezler.

Renal sendromlu kanamalı ateş ile ilişkisi (HFRS)

Renal sendromlu kanamalı ateş (eskiden Kore Kanamalı Ateşi olarak bilirdi) vaka ölüm oranı yaklaşık %7 idi. HFRS sebep olan Hantavirusların diğer üyeleri daha düşük ölüm oranına sahip olma eğilimindedir. Bulaşma rodent tükrük, dışkı veya idrarının teması ile ya da inhalasyon yoluyla gerçekleşir.

HFRS yaklaşık iki hafta ile bir aylık bir kuluçka süresine sahiptir. İlk olarak, bir hafta kadar bir ateşli faz vardır. Ateş hastalığın tipik örneği olmaktadır ancak diğer belirtiler için, genel keyifsizlik, bulantı, ağrı ve diğer grip benzeri belirtiler sayılabilir. Bunu bir kaç günlük hipotansif faz (düşük trombosit sayısı, taşikardi ve hipoksemi) takip eder. Üçüncü faz oligürik faz,bir kaç gün sürer ve ayrıca idrarda protein (proteinüri) ve böbrek yetmezliği ile karakterizedir. Son olarak, aşırı idrara çıkma ile simgelenmiş birkaç günden haftaya diürez aşaması vardır. Hasta daha sonra genellikle iyileşir.

Ciddi pulmoner sendrom ile ilişkisi

Kuzey ve Güney Amerika'da bulunan Hantavirüslerden bir grup kemirgenler tarafından (inhalasyon veya dışkı teması) insanlara bulaştırılır ve kanamalı ateş yerine Hantavirus Pulmoner Sendromu (HPS) neden olur.

Bu HPS virüsler yaklaşık % 36 gibi yüksek bir vaka ölüm oranına sahiptir. Virüsler Amerika genelinde yaygın dağılmış ama nispeten nadir olarak - yaklaşık 380 bilinen vaka ABD'de şimdiye kadar, insan hastalığına yol açarlar. İlk belirtiler genellikle ateş, kas ağrısı, bulantı, kusma ve öksürük olup; akciğerler sıvı ile dolduğundan baş dönmesi ve nefes darlığı ile tablo akut solunum sıkıntısına ilerleyebilir. Bu sendrom ile ilişkili olan bir kaç hantavirus vardır, Amerika Birleşik Devletleri- HPS ilişkili virüsler içinde en iyi bilinenenleerinden biri Sin Nombre virustur.

2012 yılında, Kaliforniya Yosemite Ulusal Parkı Curry Köyü'nde Hantavirus akciğer sendromu salgını oldu. Enfekte kişiler köyde fareler için erişilebilir olan çadır kabin içinde kaldı. İlk sekiz hastanın üçü öldü. Hantavirus ABD'nin güneybatısındaki Four Corners bölgesinde 1993 yılında halkın dikkatini çekmesine rağmen, virus çok daha uzun süredir insan hastalığında ilişkilidir. Muhtemelen 1993 yılında patlak verdi çünkü geyik fare popülasyonunda artış için ideal koşullar dolayısıyla virüsün daha fazla insan-fare teması ve yayılmasına neden oldu. Virus keşfedildi sonra, HPS'li en erken vaka 1959 yılında benzer bir hastalık almış 38 yaşındaki Utahlı adam bulundu ve benzer belirtiler yaşamış hastalardan alınıp saklanan doku örneklerinde benzer virus aramak mümkün oldu.

Hastalık HPS gelişen Four Corners bölgesinde Louisiana'da bir köprü denetçisi de olmadığından Four Corners bölge ile sınırlı değildir. Bu hasta pirinç sıçan (Oryzomys palustris) tarafından taşınan Bayou virus denilen farklı bir Hantavirus tarafından enfekte oldu. New York'da, Hantavirus New York-1, beyaz ayaklı fare (Peromyscus leucopus) ile taşınır görünürken, insan enfeksiyonuna neden olan bir başka Black Creek Kanal virus adı verilen Hantavirus, pamuk faresi (Sigmodon hispidus) tarafından taşınır. Daha yakın zamanlarda, bir pan-hemisferik hastalık yapan HPS'li vakalar Arjantin, Brezilya, Kanada, Şili, Paraguay ve Uruguay'da keşfedildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde virusun kişiden kişiye temas ile yayıldığı bildirilmemiştir; Ancak, 1996 yılında Arjantin'de kişiden kişiye Hantavirus geçişi olmuş olabilir.
 

HPS Vaka Tanımlaması 

 

 

 

 


Yıllık ABD HPS Vakaları ve ölüm oranları, 1993-2011
CDC


Kuzey Amerika'da geyik fare habitatı. Geyik fare Kuzey Amerika genelinde bulunan ormanlık alanları tercih eder, fakat çöl alanlarında da görünür
CDC

Kuzey Amerika'da Pamuk Rat Habitatı. Pamuk sıçan güneydoğu ABD'de ve aşağı Orta ve Güney Amerika içine bulunur. Bu çalılar ve yüksek otlarla büyümüş alanlarda yaşar.
CDC

Kuzey Amerika'da Pirinç Rat Habitatı. Pirinç sıçan yarı-sulu ve bataklık alanları tercih eder. Bu güneydoğu ABD ve Orta Amerika'da bulunur
CDC

Kuzey Amerika'da beyaz ayaklı fare Habitatı. beyaz ayaklı fare güney New England ve Orta Atlantik ve güney eyaletlerinde, Ortabatı ve Batılı devletler ve Meksika boyunca bulunur. O bazen daha açık bir zemin yaşamasına rağmen, ağaçlık ve çalılık alanları tercih eder
CDC

 

hanta-field.jpg (26886 bytes) CDC bilim adamı tuzaklanmış kemirgenlerden örnekleri toplar.
CDC/Cheryl Tryon ctt1@cdc.gov
hanta2.jpg (89348 bytes)  Hantavirus akciğer sendromuna (Sin Nombre virüsü) neden olan bir virusun elektron mikroskobunda bulaşması. CDC/Cynthia Goldsmith csg1@cdc.gov

hanta-new-map.gif (101986 bytes)  Yeni ünya Hantavirusları
CDC

hanta-location.jpg (123154 bytes)  Hantavirus akciğer sendromu vakalarının konumunu ve Peromyscus maniculatus dağılımını ve bitişik alanları gösteren ABD'nin Haritası
CDC

hanta-xray1.gif (97038 bytes) Akciğerlerde HPS’nin radyografik ilerlemesi
CDC

hanta-clin.gif (69039 bytes) Hantavirus Pulmoner Sendrom Klinik ilerleyişi
CDC

hanta-lab.gif (85100 bytes)  Hantavirus Pulmoner Sendromun Sık Görülen Laboratuvar Bulguları 
CDC

hanta-organ.gif (93918 bytes) Hantavirus pulmoner sendromun Histopatolojisi Diğer Organlar
CDC
 

 

hanta-xray2.gif (62839 bytes) 
Hantavirus Pulmoner Sendromu Radiografi Bulguları
CDC
hanta-lung.jpg (72938 bytes) Hantavirus pulmoner sendromu akciğer histopatoloji. Interstisyel pnömoni ve intra alveoler ödem.
CDC/Dr. Sherif R. Zaki sxz1@cdc.gov
   

ÖZET
RODENTLERDEN BULAŞAN VIRAL HASTALIKLAR

İSİM    

HASTALIK

GÖRÜLME

VEKTOR

Arenavirus Ailesi

Lassa fever 

Kanamalı ateş

Afrika

rodent 

Bolivian HF*

Kanamalı ateş

Güney Amerika

rodent

Argentine HF* 

Kanamalı ateş

Güney Amerika

rodent

Bunyavirus Ailesi (Hantavirus genuus)

Korean HFRS† 

Renal sendromlu Kanamalı ateş

SE Asya

rodent

HFRS† 

Renal sendromlu Kanamalı ateş

Avrupa ve Asya

rodent

Hantavirus pulmoner sendromu‡ (HPS)

Hantavirus pulmoner sendrom

 Kuzey ve Güney Amerika

rodent

* Kanamalı ateş
† Renal sendromlu Kanamalı ateş
‡ Kanamalı ateş yukarıdaki virusla ilişkili hastalıkların hepsinin özelliğidir (HPS hariç)

 

 

 

 


Transmisyon elektron mikroskop (TEM) Nipah virusda(NiV) bulunan ultrastrüktürel morfolojisini ortaya çıkarmaktadır. Bir pleomorfik virusun, üstündeki görüntü tek bir uzun iplikli Nipah virionu göstermektedir.
CDC / Cynthia Goldsmith


İmmünohistokimyal (IHC) tekniği kullanılarak bu fotomikrografı bir Nipah virüs enfeksiyonu ile ilintili cytoarchitectural histopatolojik bazı değişiklikleri ortaya koyan insan merkezi sinir sistemi (CNS) doku numunesinden, aslında PHIL 12.727 büyütülmüş bir halidir.
CDC/ Brian W.J. Mahy, BSc, MA, PhD, ScD, DSc
 

YARASALARDAN BULAŞAN VİRAL HASTALIKLAR

HENIPAVIRUSLAR

Hendra ve Nipah virusları (Paramyxovirus, negatif zincirli RNA virusları)

Bu iki benzer paramiksovirüs kendi doğal rezervuarı olan meyve yarasaları (Uçan tilki: cinsi Pteropus) tarafından yayılırlar.

Nipah virus ilk olarak 1999 yılında Malezya ve Singapur'da keşfedildiği zaman ateş ve baş ağrısına, birkaç gün sonra bazı vakalarda solunum hastalığına neden oldu. Solunum semptomları çok şiddetli öksürük içerir. Bunu konfüzyon, koma ve ensefalit izledi. Enfeksiyon sekeli konvülsiyonları içerir. 1999 Malezya salgınında Nipah virüsünün 257 doğrulanmış vakası vardı ve hastaların yaklaşık %40'ı öldü.Bunlar enfekte domuzlarla yakın temas içinde olan yetişkin erkeklerdi. Nipah ismi kendi köylerini adından gelmektedir.

Hendra virüsü (at morbillivirüs) ilk 1994 yılında Avustralya, Brisbane, Hendra alanında keşfedildikten sonra isimlendirilmiştir Solunum hastalığı (şiddetli grip benzeri semptomlar) ve atlarda ve üç insanda nörolojik sorunlara neden olmuştur. Enfekte üç insandan birinde gecikmiş ensefalit gelişti ve diğer iki enfekte kişi öldü. İnsanların enfekte atları ile doğrudan temas sonucu virusa yakalandığı anlaşılmaktadır.

Her iki virusun tanısı ELIZA (hastada antikorları tespit etmek için) ve RT-PCR (doğrudan virüs tespit etmek için). Virüs ayrıca boğaz örnekleri veya serebrospinal sıvısından izole edilebilir.

Ribavirinin laboratuarda virüse karşı çalıştığı gösterilmiş olmakla birlikte enfekte hastaları tedavi etmek için faydalı bir ilaç bulunmamaktadır. 2012 yılında Hendra virüs glikoproteininin çözünür bir formu, her iki virüse karşı bir aşıya neden olabilecek Nipah virüsü ile mücadeleden para korunabileceği gösterilmiştir. Avustralya'da ilk veteriner aşı kullanılması ile busayede insanlara yayılmasının hedeflenmesi planlanmaktadır.
 

 

ebola.jpg (70263 bytes) Ebola Virus
CDC

marburg2.jpg (44280 bytes) Marburg virusun Transmisyon elektron mikrografisi. Virionlar sıklıkla altılı ve keskin konfigürasyonlara büküldüğü görüldü.
CDC/Dr. Erskine Palmer

 

 

REZERVUAR VEYA VEKTÖRÜ BELLİ OLMAYAN VIRAL HASTALIKLAR

 

REZERVUAR / VEKTÖRÜ BİLİNMEYEN VIRAL HASTALIKLAR

Zarf

Simetri

Genom

Boyut*

Filoviridae family

+

Helikal Tek zincirli
negatif sens
* Relatif boyut White and Fenner’den adapte edilmiştir, Medical Virology, 1994

 

  EBOLA VE MARBURG VIRUSLARI

Ebola ve Marburg virusları hemorajik ateşe neden olur ve virüslerin bazı suşları için %60-90 gibi yüksek bir vaka-ölüm oranı vardır. Bu virüsler Afrika'da ortaya çıkar, ancak doğal rezervuarı bilinmemektedir. Onlar nadiren insanları enfekte eder, ancak buna neyin aracılık ettiği genellikle açık değildir.

Hastalar şiddetli kanamalar geçirir ve bol virus olduğundan sıkı bariyer bakım teknikleri daha fazla yayılmasını önlemek için gereklidir. Görünüşte sağlıklı laboratuar maymunları tarafından enfekte olmuş bir kaç insan olgusu olmuştur.

Ebola virusui lk kez 1976 yılında tespit edilmiş ve adını Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir nehirden almış, insan ve diğer primatları enfekte eder. Virus negatif iplikli RNA Filovirusdur.
Doku iskemisi ve pıhtılaşma faktörlerinin tükenmesine neden olan Dissemine intravasküler koagulasyon (DIC) Filovirus enfeksiyonlarının tipik bir özelliğidir. Şu anda birçok anti-pıhtılaşma ajanları hayvan modellerinde DIC önlenmesinde onların etkinliği için test edilmektedir.
 

 

Marburg-emb.jpg (18899 bytes)  Filamentöz partiküller yanı sıra karakteristik "Çoban Crook" gösteren Marburg virüsü bir izolatının olumsuz boyama görüntüsü, x100,000.
Image courtesy of Russell Regnery, Ph.D., DVRD, NCID, CDC.

back3.gif (1240 bytes)  Mikrobiyoloji ve İmmünoloji On-line, Viroloji Bölümüne Dönünüz


This page last changed on Wednesday, November 23, 2016
Page maintained by
Richard Hunt