x x

INFECTIOUS DISEASE

BAKTERIYOLOJİ İMMÜNOLOJİ MYCOLOGY PARASITOLOGY VİROLOJİ

ENGLISH

 

VIROLOJİ - BÖLÜM YEDİ
KISIM İKİ
İNSAN İMMUNYETMEZLİK VIRUSU VE AIDS
HASTALIĞIN TARİHİ


Dr Richard Hunt
Professor
Department of Pathology, Microbiology and Immunology
University of South Carolina School of Medicine

Çeviren. Prof. Dr. Selçuk Kaya
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 

 

En Español

 

NË SHQIPTARE

Let us know what you think
FEEDBACK

SEARCH

  

 

BU BÖLÜM ÇEŞİTLİ KISIMLARINDA SONRAKİ BÖLÜME GİTMEK İÇİN YUKARIDAKİ NEXT >> düğmesini kullanın

VİROLOJİ SEKİZİNCİ BÖLÜME DEVAM İÇİN TIKLAYINIZ BURAYA


DİĞER HIV VE AIDS BÖLÜMLERİ İÇİN LİNKLER BU sayfanın alt kısmında

Daha fazla bilgi İLE POP-UPS İÇİN GRİ KUTULARI ÜZERİNE TIKLAYINIZ


 

 

WEB KAYNAKLARI

Eşcinsel topluluğunun yeni bir immün yetmezlik hastalığı orijinal 1981-1982 MMWR raporlarını okuyun:
A Cluster of Kaposi's Sarcoma and Pneumocystis carinii Pneumonia among Homosexual Male Residents of Los Angeles and Orange Counties, California   

Diffuse, Undifferentiated Non-Hodgkins Lymphoma among Homosexual Males -- United States 

CDC den AIDS epidemiyolojinin önemli kilometre taşları. Önemli birçok MMWR bildiri bağlantıları
 25 Years of AIDS

 

History of AIDS
Avert.org

 


 

HIV'in ilk şempanzeden simian bağışık yetersizliği virüs (SIV) enfeksiyonunun bir sonucu olarak, yirminci yüzyılın başında Afrikada insanlarda ortaya çıktığı muhtemeldir. HIV-1 çeşitli grupları olduğu için, bu insanların birden fazla etkenle SIV tarafından enfekte olmuş olması muhtemeldir. Hastalık Karayip Adalarına yayıldı ama Birleşik Devletlerde eşcinsel nüfusta görünmesiyle ancak AIDS kamuoyunun dikkatini kazandı.

1981 yılında, Kaposi sarkomu (Şekil 3B) vakaları San Francisco ve New York'ta genç hastalarda bildirilmiştir. Kaposi sarkomu, normalde Yahudi veya Akdeniz kökenli yaşlı erkeklerde görülen nadir bir hastalık olduğundan, Amerika Birleşik Devletleri'nde, bu alışılmadık bir olay dikkat çekti. Ancak, bu yeni hastaların tümü genç erkek eşcinsellerdi ve hastalık çok daha agresif seyretti. Ayrıca aynı eşcinsel nüfusda ortaya çıkan immün yetmezlik ile ilişkili diğer hastalıklar; Özellikle lenfadenopati (diffüz, farklılaşmamış non-Hodgkin lenfoma) ve Pneumocystis pnömonisi (fırsatçı enfeksiyon olan) vardı.
 

Kaposi Sarkomu Kaposi nadirliği ve diğer AIDS hastalıkları ilk AIDS vakası ne zaman tanımlandı? Hasta sıfır? Progresif multifokal lökoensefalopati (PML)

 

Bir mantar parazitinin neden olduğu Pneumocystis pnömonisi, (Pneumocystis carinii - Şimdi Pneumocystis jiroveci, şekil 3A), aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde çok nadir görülen bir hastalıktı. 1967 ve 1978 yılları arasındaki dönemde, Los Angeles'da bu hastalıktan sadece beş vaka olmuştu; Ancak, tek başına 1981 yılında, beş olgu aynı bölgede meydana geldi. Yine, tüm hastalar genç erkek eşcinsellerdi. Bu hastaların seks partnerlerinin sayısı ile hastalığın karışık bireyler ve bu bireylerin ortakları arasında özellikle yaygın olduğunun önemli olduğu ortaya çıktı.

1977-1980 döneminde, farklılaşmamış non-Hodgkin lenfoma diffüz vakaları, San Francisco bölgesi genç erkek (20-39 yaş) nüfusunda bildirilmedi. Ancak, Mart 1981 Ocak 1982, 10 ay içinde dört olgunun alışılmadık bir biçimde gözlendi; Yine, bu vakalar eşcinsel erkek nüfustaydı.

1982 döneminde, benzer immün yetmezlikler hemofili (Temmuz), kan transfüzyonu alan kişiler(Aralık) ve iğne paylaşan intra-venöz uyuşturucu kullanıcılarında meydana geldi. Ayrıca, Ocak 1983'te bu hastaların kadın seks partnerlerinde de hastalık ortaya çıktı. Bir bulaşıcı ajanın işin içinde olduğu belliydi; Bu ajan ya cinsel ilişki sırasında ya da başka bir kişiden kan (veya kan ürünleri) ile alındığı görüşü kabul edildi. Bu olaylar batı ülkelerinde meydana geldiği gibi aynı zamanda, Uganda'da doktorlar ince hastalık olarak adlandırılan bir ölümcül tükenmişlik sendromu gözlemledi.

Hastaların hücre resmi - T4 yardımcı (CD4 +) hücrelerin seçici kaybı - bir virüs önerir ve bu immün yetmezliği açıklar. Ama etkeni o T4 hücreleri üzerinde üretilemediğinden ilk olarak tanımlamak zor oldu. HIV'in keşfi in vitro virüs büyümeye yeteneği bağlı ve bu aktive olmuş T4 hücrelerinin kullanılmasını gerektirir.

Hastalık başlangıçta Kaposi sarkomu ve Fırsatçı Enfeksiyonlar (KSOI) ve daha sonra Eşcinsel İlişkili İmmun Eksikliği (GRID) olarak adlandırıldı ama biz şimdi Edinsel Bağışıklık-Yetmezlik Sendromu (Fransızca ve İspanyolca AIDS veya SIDA) olarak biliyoruz. Kemoterapi yokluğunda, AİDS ile her zaman immun supresyon ve buna bağlı olarak fırsatçı enfeksiyonların bir sonucu olarak ölümcüldür. Dünya çapında 60 milyon kişi HIV ile enfekte olmuş ve salgın AIDS hastalarının yarısından fazlasının ölümüyle sonuçlandı. Şu anda mevcut bir aşı yok ancak, yüksek ölçüde aktif bir anti-retroviral tedavinin bir sonucu olarak, viral replikasyon inhibe edilebilir böylece viral yük bastırılabilir, böylece hasta AIDS progreyonu göstermez.
 

Neden hemofili hastalarında AIDS yakalanma riski fazladır? İnce nedir? Haiti ve 4H klubü    

 

İnsan populasyonuna HIV’in girişi SIV ve hastalık Şempanzeler SIV nasıl kazandı? AIDS’in 25 yılı Polio aşısı ve AIDS kökeni

HIV uyarılmamış T4 lenfositlerin büyümez iken, interlökin-1 (IL1) olarak adlandırılan bir sitokin ile aktive edilmiş T4 hücreleri üzerinde üretilmesinin gerçekleştirildi. Virus 2008 yılında Nobel Tıp Ödülü'nü paylaşan Luc Montanier (Pasteur Enstitüsü, Paris), ve Robert Gallo (NIH, Bethesda, ABD) tarafından 1984 yılında izole edilmiştir. Montanier, virüsa lenfadenopati virüsü (LAV) adını verdi ve birinci insan lösemi virüsü (HTLV-1) 'i keşfeden Gallo, virüsa HTLV-3 dedi. Bugün insan immün yetmezlik virüsü (HIV) olarak biliyoruz.

Benzer bir hücre resmi yani immun supresyona yol açan belirli bir hücre sınıfı seçici kaybı kedi lösemi ve HTLV-1 enfeksiyonu durumlarında görülür, ayrıca AIDS'in nedenin bir virüs olduğunu ortaya koymaktadır.
  
 
Şekil 3A
AIDS'te Pneumocystis carinii Kistleri. Methenamin gümüş boyama. Akciğer histopatolojisi cup formları ile karakteristik kistleri ve nokta benzeri kist duvar kalınlaşması gösterir.
CDC/ Dr. Edwin P. Ewing, Jr.

 
Şekil 3B 
Kaposi Sarkomu
kaposi-jh.jpg (26059 bytes) Kaposi sarkomu perivenüler infiltrasyonu iğsi hücreleri, inflamatuvar hücrelerin ve ektatik vasküler alanların karışımını gösterir
The Johns Hopkins Autopsy Resource (JHAR). Image Archive.

karpsarc.gif (62519 bytes)  Kaposi sarkomu (deri)
Bristol Biomedical Image Archive, University of Bristol. Used with permission

karpsarc2.gif (44879 bytes) AIDS ile ilişkili Kaposi sarkomu deri görünümü    
Bristol Biomedical Image Archive, University of Bristol. Used with permission
  Kaposi sarkomu olan bir hastanın mide lezyonları
 

 

 


 

HIV’IN DİĞER KISIMLARI

KISIM I İNSAN IMMUNYETMEZLİK VIRUS VE AIDS

KISIM II HIV VE AIDS HASTALIĞI

KISIM III HASTALIĞIN GİDİŞATI

KISIM IV İLERLEME VE KOFAKTORLER

KISIM V İSTATISTIK

KISIM VI SUBTİPLER VE KO-RESEPTORLER

KISIM VII HIV’IN HAYAT SİKLUSU VE KOMPONENTLERİ

KISIM VIII HIV’IN LATENLİĞİ

KISIM IX HIV GENOMU

KISIM X CD4 HÜCRE KAYBI

KISIM XI POPULASYON POLİMORFIZMİ

EK I ANTI-HIV AŞILARI

EK II HIV AIDS’E Mİ NEDEN OLUR?

EK III ANTI-HIV KEMOTERAPİSİ


 

back3.gif (1240 bytes)  Mikrobiyoloji ve İmmünoloji On-line, Viroloji Bölümüne Dönünüz


This page last changed on Monday, June 13, 2016
Page maintained by
Richard Hunt