x x

INFECTIOUS DISEASE

BAKTERIYOLOJİ İMMÜNOLOJİ MYCOLOGY PARASITOLOGY VİROLOJİ

 


 

VIROLOJİ - BÖLÜM YEDİ
KISIM ÜÇ
İNSAN İMMUNYETMEZLİK VIRUSU VE AIDS
HASTALIĞIN GİDİŞATI


Dr Richard Hunt
Professor
Department of Pathology, Microbiology and Immunology
University of South Carolina School of Medicine

Çeviren. Prof. Dr. Selçuk Kaya
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 

En Español
ENGLISH
NË SHQIPTARE
Let us know what you think
FEEDBACK
SEARCH
  
 

BU BÖLÜM ÇEŞİTLİ KISIMLARINDA SONRAKİ BÖLÜME GİTMEK İÇİN YUKARIDAKİ NEXT >> düğmesini kullanın

VİROLOJİ SEKİZİNCİ BÖLÜME DEVAM İÇİN TIKLAYINIZ BURAYA


DİĞER HIV VE AIDS BÖLÜMLERİ İÇİN LİNKLER BU sayfanın alt kısmında

Daha fazla bilgi İLE POP-UPS İÇİN GRİ KUTULARI ÜZERİNE TIKLAYINIZ
 
 
hiv time course.jpg (46994 bytes)   Şekil 4A
HIV enfeksiyonunun seyri sırasında virüs titresi, CD4 hücre sayısı ve anti-gp120

hiv time course2.jpg (43312 bytes) Şekil 4B
HIV enfeksiyonunun seyri sırasında virüs titresi, CD4 ve CD8 hücre sayısı

 

Orijinal enfeksiyon genellikle, AIDS klinik belirtileri ortaya çıkmadan 8 ila 10 yıllık bir süre önceden vardır; Bununla birlikte, bu süre, iki yıl ya da daha az olabilir. Hastaların yaklaşık %10'u 2 ila 3 yıl içinde AIDS’e yenik düşer.

Akut enfeksiyon (akut retroviral sendrom)

Anti-HIV antikorları tespit edilebilecek hale gelene kadar bu süre, ilk enfeksiyon sonrası 6-12 hafta sürer.

Cinsel ilişki ile alınırsa, virüs meni veya vajinal salgıların enfekte makrofajlarıyla vücuda girer. Mukozal dendritik hücrelerebağlanan virus makrofajlar tarafından yayılır ve CD4 + T4 hücreleri enfekte olması için lenf düğümlerine taşır. Hastalığın seyri sırasında virüs diğer hücre tiplerine göç etmektedir.

Başlangıçta, HIV enfeksiyonu kendini sınırlayan bir orta şiddette bir hastalık üretir. Bu, tüm hastalarda görülmez ve yaklaşık% 30 enfeksiyon başlangıç döneminde asemptomatik kalır. Enfeksiyondan hemen sonrası dönemde, virüs titresi (yaklaşık 4-11 gün sonra enfeksiyon) yükselir ve bir kaç haftalık bir süre yüksek bir seviyede devam eder(Şekil 4). Hastada genellikle bazı mononükleoz benzeri semptomlar (ateş, döküntü, şişmiş lenf bezleri) oluşur ama bunların hiçbiri yaşamı tehdit etmez. Başlangıç ta CD4 + hücrelerin sayısında bir düşme ve CD8 + hücrelerinde bir artış olur ancak hızla normale döner. Bu aşamada virüs titreleri plazma mililitresi için yüz milyon gibi virüs partikülleri ile oldukça yüksektir.

Enfeksiyonun ilk iki haftasında, sindirim kanalının lemfoid dokusunda CD4 + hücreleri düşer. Bunun iki sonucu vardır: Yerel immün yetmezlik ve kronik immün aktivasyonu. Immun aktivasyon sindirim sisteminin hasarlı mukozasından bakteri translokasyonunun sonucudur.

Enfekte bir kişide viral yük yüksek ve bazı belirtiler görülebilir olsa bile, pozitif bir western blot HIV testi veya ELISA vermediği seronegatiflik sırasında bir "pencere dönemi" vardır. İkincisi genellikle çok daha erken ortaya çıkmakla birlikte, bu seronegatif dönem serokonversiyondan altı ay önceye kadar sürebilir.
 

HIV infeksiyonunun erken belirtileri

 
Güçlü bir hücre-aracılı ve hümoral bir anti-HIV bağışıklık cevabı

Sitotoksik B ve T lenfositleri güçlü bir defans sağlar ve virüs büyük ölçüde dolaşımdan kaybolur (Şekil 4). Artan hücre-aracılı bağışıklık cevabından sonra, hümoral anti-HIV antikorlarında bir artış vardır. Virüsüne karşı güçlü bir bağışıklık cevabının olduğu dönemde, her gün 10 milyardan daha fazla yeni HIV parçacıkları üretilir ama hızla bağışıklık sistemi tarafından temizlenir ve sadece 5-6 saatlik bir yarılanma ömrü olur (bazı tahminler yarılanma ömrünü dakikalar gösterir). Kanın ml'de 108 kadar virüs partikülü olabilir, ancak bulaşıcı bir virüs parçacıklarının sayısı daha düşük görülmektedir. Bu aşamada, bu virüsun çoğu, HIV 'e özel CD4 + hücreleri de dahil olmak üzere yakın zamanda enfekte olup çoğalan CD4 + hücreleri üzerinde geliyor (Şekil 5). Böylece, virusa karşı korumak için çoğalan hücreleri yok ediyor. Bu virusu üreten hücreler bağışıklık sistemi veya virüs tarafından tahrip edilir ve yarı ömrü yaklaşık 1 gündür. Bununla birlikte, CD4 + hücrelerinin üretim oranı, hücre kaybı için telafi edebilir ve kalıcı hal çoğu CD4 + hücrelerin enfekte olmaması ile ayarlanır.

Aktive olmasına rağmen, hızla çoğalan CD4 + hücreleri bağışıklık sistemi tarafından yok edilir, enfekte olmuş hücrelerin küçük bir kısmı dinlenme bellek durumuna geri dönmek için yeterince uzun süre hayatta kalır (non-enfekte CD4 + bellek hücreleri gibi). İstirahat bellek hücreleri (ayrıca anamnestik T hücreleri olarak anılacaktır) viral antijenleri eksprese etmez fakat hücreler antijen ile yeniden aktive olana kadar latent kalan HIV genomunun bir kopyasını taşır. Bu bellek hücreleri uzun yıllar hayatta kalır ve ilaç-temelli terapide çok önemli bir rezervuar teşkil edebilir.

Bu süre boyunca, virüs lenfoid ve sinir dokusu da dahil olmak üzere diğer bölgelere yayılmaktadır. Bu hastalığın en bulaşıcı aşamasıdır.
 

İmmun cevap

 

Latent kaynağı

Güçlü bir bağışıklık savunmanın bir sonucu olarak, kanda viral parçacıkların sayısı azalır ve hasta klinik latentliğie girer (şekil 4). Küçük virüs kan ya da periferal kan lenfositlerinde bulunabilir ilk etapta, kan CD4 + hücrelerinin sayısı sadece biraz azalır. Bununla birlikte, virüs özellikle lenf düğümlerinde, ve başka yerlerde persiste kalır, foliküler dendritik hücreler enfekte fazla sayıda CD4 + hücreleri ile etkileşerek ve burada viral replikasyonu devam ettirir. Virüs ayrıca makrofajlar tarafından çoğaltılır.

Kan dolaşımında HIV partiküllerin sayısı klinik latentlik sırasında çok azalmasına rağmen virüs tespit edilebilir. Virüsün ilk piki sonrasında, latentlik sırasında virüs bir "set point" ulaşır. Bu ayar noktası, klinik hastalığın başlama zamanını gösterir. Kanda 1000 kopya / ml'den az olması ile, hastalık muhtemelen 10 yıldan daha fazla bir latentlik süresi ile meydana gelir. 200 kopya / ml'den az ise, hastalığın kliniği görünmemektedir. 100.000 kopya/ml'den fazla olan hastaların çoğu, CD4 + hücrelerini daha hızlı kaybeder ve 10 yıldan önce AIDS kliniğine ilerlerler. Tedavi edilmeyen hastaların çoğu klinik latentlik aşamasında ml'de 10.000 ila 100.000 kopya arasındadır.

 

CD4 + hücrelerinin kaybı ve immün yanıtın çöküşü

HIV enfeksiyonu kontrol etmede bağışıklık sistemi için başarısızlığın bir nedeni, CD4 + T yardımcı hücrelerin virüsun hedefi olmasıdır. Ayrıca, foliküler dendrit hücreleri HIV ile enfekte olabilir ve bunların da zaman içinde sayısı azalmaktadır. Ayrıca, CD4 + hücrelerine antijeni olan dendritik hücreler, antijen tarafından uyarıldığı zaman bu hücrelere temasıyla virüsu getirebilir.

Enfeksiyon sırasında, HIV'e özgü bağışıklık cevabının derin bir kaybı vardır çünkü:

  • yanıt veren CD4 + hücreleri enfekte olur. Böylece, toleransa yol açan klonal delesyon vardır. Virüse cevap olarak çoğalan hücreler enfekte olur ve onun tarafından öldürülür

  • Epitop değişimi (aşağıya bakınız) immün yanıtdan HIV'in kaçışına yol açabilir

  • Aktive edilmiş CD4 + T hücreleri apoptoza karşı duyarlıdırlar. Enfekte olmamış CD4 + ve CD8 + T hücrelerinin kendiliğinden apoptozi, HIV ile enfekte hastalarda ortay çıkar. Ayrıca HIV 'a özel CD8 + hücrelerinin seçici apoptozisi var gibi görünmektedir Foliküler dendritik hücrelerin sayısı, CD4 + hücrelerini uyarmak için azalmış kapasite ile zamanla düşer


CD4 + hücrelerinin amansız düşüşü özellikle HIV'e özel olan bir kayıptır. Bu enfeksiyon başından itibaren ortaya çıkar ve (kemoterapi müdahalesi yapılmadıkça) kalıcıdır. AIDS'in son dönemine yakın, CD8 + hücreleri de ani olarak düşer. Bu HIV enfeksiyonu sırasında, çoğu CD4 + hücreleri aslında virüs tarafından enfekte olmamasına rağmen bazı başka yollarla ölür (aşağıya bakınız).

Hastalığın başlangıcı - AIDS

Klinik latentlik süresi 1-2 yıl gibi kısa veya15 yıldan fazla olarak değişir. AIDS başlangıcının çocuklar hariç, 3 yıldan az olması nadirdir. Ancak, en sonunda, yardımcı CD4 + (T4) hücreleri tahrip edildiğinden virüs artık olarak kontrol edilemez (şekil 4). İronik olarak, katil hücreler HIV'i kontrol etmek için gerekir, aynı zamanda etkili çalışması için gereken yardımcı T hücrelerine zarar verir. CD4 + hücrelerinin eksikliği ile yeni sitotoksik T hücresi yanıtı yardımcı hücrelerin eksikliğinden oluşamaz ve bu yeni tepkiler virüs mutasyonu için gereklidir. CD4 + hücreleri cu mm başına 200 altına düşdüğünde, virüs titreleri hızla yükselir ve immun aktivite hızla düşer. İmmun yeterliliğin kaybı diğer virüsler, mantarlar veya protozoa gibi normalde iyi huylu olan fırsatçı parazit enfeksiyonlara neden olur (Şekil 6A ve B). AIDS geliştiğinde, hastalar nadiren kemoterapötik müdahalesi olmadan iki yıldan fazla hayatta kalır. (Anti-HIV kemoterapi bölümüne bakınız). Bu aşamada önemli farklılıklar vardır. Klinik AIDS'li bazı hastalar birkaç yıl için hayatta kalırken nispeten sağlıklı görünen diğerleri ise büyük bir fırsatçı enfeksiyona aniden yenik düşebilir.
 

 

AIDS tanımlayıcı hastalıklar AIDS hastalığının DSÖ evrelemesi HIV enfeksiyonu sırasında CD4 hücrelerinin düzeyleri ile ilişkili hastalıklar CD8 + hücreleri HIV ile enfekte olabilir mi?

HIV enfeksiyonunun bir fazı, AIDS ile ilişkili kompleks (ARC), tarif edilerek kullanıldığı not edilmelidir. AIDS'in tanımı olan neoplazmlar ve fırsatçı enfeksiyonlardan yoksun, hastalığın bu aşamasında hastalar ağız, el ve ayak tırnaklarında mantar enfeksiyonları ile birlikte kilo kaybı ve yorgunluk gösterir.

 

 
hivbud2.jpg (75738 bytes) Şekil 5A
Lenfosit kültüründen HIV-1’in tomurcuklanması. Transmisyon elektron mikrografisi.
CDC/Dr. Edwin P. Ewing, Jr. epe1@cdc.gov
 

scan em.jpg (107122 bytes) Şekil 5B
Scaning elektron mikroskobunda lenfosit kültüründen HIV-1'in tomurcuklanması. hücre yüzeyinde birden fazla yuvarlak diken, virionlann birleşme siteleri ve tomurcuklanmasını gösterir
CDC

 

 
Şekil 6A
HIV enfeksiyonunun doğal seyri. Hastalığın seyri sırasında fırsatçı enfeksiyonlar
 


Şekil 6B (sağ) - AIDS ilişkili hastalıklar


pneuomcyst.jpg (118755 bytes) AIDS'te Pneumocystis carinii (Pneumocystis jiroveci) Kistleri. Methenamin gümüş boyama. Akciğer histopatolojisi kupa formları ile karakteristik kistleri ve nokta benzeri kist duvar kalınlaşması gösterir
CDC/Dr. Edwin P. Ewing, Jr. epe1@cdc.gov

hairy tongue.gif (58131 bytes) AIDS'te dilin tüylü lökoplakisi
Bristol Biomedical Image Archive, University of Bristol. Used with permission

cryptococcus.jpg (99057 bytes) AIDS ile hastada akciğer Kriptokokkozisi. Methenamin gümüş boyama. Akciğer histopatolojisi alveoler alanı içinde neoformans'ın çok sayıda hücre dışı mayaları gösterir. Mayalar tomurcuklanan dar taban ve boyut olarak karakteristik farklılıklar gösterir
CDC/Dr. Edwin P. Ewing, Jr. epe1@cdc.gov

thrush.jpg (60483 bytes) Oral pamukçuk
CDC

candida.gif (34953 bytes) AIDS’te Candida ve herpes simpleks
Bristol Biomedical Image Archive, University of Bristol. Used with permission

cat scratch.jpg (243193 bytes) AIDS’te parotis lenf düğümü içeren kedi tırmığı hastalığı
Bristol Biomedical Image Archive, University of Bristol. Used with permission

chelitis.gif (66994 bytes) AIDS’te şiddetli açısal keilit (dudak iltahabı)
Bristol Biomedical Image Archive, University of Bristol. Used with permission

granula.jpg (436920 bytes) AIDS’te Arnavut kaldırımı mukozalı Orofasial granulomatozis
Bristol Biomedical Image Archive, University of Bristol. Used with permission

facial-sarc-hiv.jpg (317042 bytes) AIDS’te fasial sarkoidoz
Bristol Biomedical Image Archive, University of Bristol. Used with permission
 
rate.jpg (74646 bytes) Şekil 7
Eşcinsellik ve hemofili ile ilişkili AIDS ilerleme hızı HIV-HS: HIV negatif eşcinsel. HIV + HS: HIV pozitif eşcinsel

 

 

 


 

AIDS ÇOCUKLARDA ERİŞKİNLERDEN DAHA HIZLI İLERLER

Hastalığın başlangıcından serokonversiyon arasında geçen süre yaklaşık 9 yıldır (Şekil 7). Bu zaman, virusun cinsel veya pıhtılaşma ajanların kullanımı ile kazanılması açısından benzerdir. Perinatal-infekte bebekler daha hızlı ilerlerler. AIDS belirtileri seropozitif çocukların % 80'den fazlasında 5 ay görülebilir. Tedavisi olmadan, yaklaşık yarısı dokuz yaş civarında ölmektedir. Yenidoğanlarda, viral RNA'nın seviyesi yaşamın ilk birkaç ayı içinde hızla yükselir, ancak yetişkinlerde görüldüğü gibi hızla düşüş olmaz. Bu düşüş, bir yıl ya da daha uzun bir süre içinde gerçekleşir. Bu muhtemelen daha az etkili bebek bağışıklık sistemini yansıtır. Erişkinlerde olduğu gibi, HIV RNA düzeyi AIDS ilerleme hızını ve kuvvetini gösterir.

Klinik AIDS hastalığına HIV enfeksiyonunun ilerlemesini belirleyen çeşitli faktörler vardır
 

AIDS’e ilerlemeyi belirleyen faktorler

AIDS yenidoğanda


 

CD4 + T HÜCRE SAYISI DEĞİL AMA HIV YÜKÜ AIDS'E HIZLI PROGRESYON İÇİN İYİ BİR GÖSTERGEDİR

AIDS başlangıcı enfeksiyondan sonra ortalama 9 yıl, ama tedavinin yokluğunda bazı bireylerde daha hızlı ilerlemektedir. Hastaların yaklaşık %20'si enfeksiyonun 5 yılı içinde AIDS belirtileri gösterirken diğerleri ortalamadan daha uzun hastalıksız kalır. AIDS başlangıcı CD4 + T hücrelerinin sayısının azalmasıyla ile ilişkilidir ancak T hücrelerinin önemli bir kayıp enfeksiyonda geç ortaya çıkar. Hastalığın erken AIDS'e ilerlemesi için prognoz tahmini verebilecek bir markır yararlı olacaktır. Başlangıç viral yük (yani hastanın izlenmeye başlandığı ilk virüs sayısı) hastalığı görünmesi için gerekecek zaman açısından iyi bir belirleyicisidir. CD4 hücre sayısı enfeksiyonun geç dönemlerine kadar iyi bir gösterge değildir (şekil 8).
 

 

Şekil 8 - AIDS ilerleme belirleyicileri

 

aids-1.jpg (63251 bytes)  Şekil 8A
AIDS'in ilerlemesi ve temel viral yük arasındaki ilişki. Çalışmanın girdiği anda en düşükten en yüksek viral yük çeyrekleri için 5 yıl içinde AIDS'e ilerleyen hastaların yüzdeleri 8, 26, 49 ve 62 idi

(data from Mellors et al. Science 272: 1167-1170)

aids-2.jpg (81524 bytes) Şekil 8B Bazal viral yük ve ortalama yaşam süresi arasındaki ilişki. Bu viral yük kategorilerin her birinde hastalar için medyan süre 10 yıldan fazla, 7.7 yıl, 5.3 yıl ve 3.5 yıl oldu

aids-3.jpg (67254 bytes) Şekil 8C Bazal CD4 + T hücre sayısı ve AIDS'e ilerleme arasındaki ilişki. kan mikrolitre başına 321 CD4 + hücresinden az ile katılan hastaların haricinde, CD4 + hücre sayısı 322'den fazla ve 787 arasında olan hastalarda, hastalığın başlama zamanı ve ölüm zamanı arasında herhangi bir fark bulunmamıştır.
 

 


 

HIV’IN DİĞER KISIMLARI

KISIM I İNSAN IMMUNYETMEZLİK VIRUS VE AIDS

KISIM II HIV VE AIDS HASTALIĞI

KISIM III HASTALIĞIN GİDİŞATI

KISIM IV İLERLEME VE KOFAKTORLER

KISIM V İSTATISTIK

KISIM VI SUBTİPLER VE KO-RESEPTORLER

KISIM VII HIV’IN HAYAT SİKLUSU VE KOMPONENTLERİ

KISIM VIII HIV’IN LATENLİĞİ

KISIM IX HIV GENOMU

KISIM X CD4 HÜCRE KAYBI

KISIM XI POPULASYON POLİMORFIZMİ

EK I ANTI-HIV AŞILARI

EK II HIV AIDS’E Mİ NEDEN OLUR?

EK III ANTI-HIV KEMOTERAPİSİ

 

back3.gif (1240 bytes)  Mikrobiyoloji ve İmmünoloji On-line, Viroloji Bölümüne Dönünüz


This page last changed on Monday, June 13, 2016
Page maintained by
Richard Hunt