x x

INFECTIOUS DISEASE

BAKTERIYOLOJİ İMMÜNOLOJİ MYCOLOGY PARASITOLOGY VİROLOJİ

ENGLISH


VIROLOJİ - BÖLÜM YEDİ
KISIM DÖRT
İNSAN İMMUNYETMEZLİK VIRUSU VE AIDS
KO-FAKTÖRLER

Dr Richard Hunt
Professor
Department of Pathology, Microbiology and Immunology
University of South Carolina School of Medicine

Çeviren. Prof. Dr. Selçuk Kaya
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

En Español
SHQIP - ALBANIAN
Let us know what you think
FEEDBACK
SEARCH
  

BU BÖLÜM ÇEŞİTLİ KISIMLARINDA SONRAKİ BÖLÜME GİTMEK İÇİN YUKARIDAKİ NEXT >> düğmesini kullanın

VİROLOJİ SEKİZİNCİ BÖLÜME DEVAM İÇİN TIKLAYINIZ BURAYA


DİĞER HIV VE AIDS BÖLÜMLERİ İÇİN LİNKLER BU sayfanın alt kısmında

Daha fazla bilgi İLE POP-UPS İÇİN GRİ KUTULARI ÜZERİNE TIKLAYINIZ

 

 

 


AIDS'İN KO-FAKTÖRLERİ KAPOSİ SARKOMU GİZEMİ

Kaposi sarkomu genellikle eşcinsel erkeklerde HIV-1 enfeksiyonunun bir sonucudur (eşcinsel ya da biseksüel erkeklerde AIDS, damar içi uyuşturucu kullanıcıları veya hemofili hastası gibi diğer HIV bulaşmış kişilerden on kat daha sıktır). HIV ile enfekte eşcinsel erkeklerin %20'sinin üzerinde Kaposi sarkomu gelişir ve HIV-pozitif hastalarında genel nüfusa oranla Kaposi sarkomu için 20.000 kat artmış risk vardır. HIV enfeksiyonu olmadan primer immün yetmezlik ile karşılaştırıldığında, Kaposi sarkomu AIDS ile bağışıklık sistemi baskılanmış eşcinsel erkeklerde 300 kez daha sık geliştirir.
 

  Kaposi sarkomu

Klinik olarak çoğu AIDS olmayan Kaposi sarkomu çok yavaş seyirli ve etkilenen bireyler diğer ilişkisiz nedenlerden ölmektedir. Ancak, AIDS'le ilişkili formu birçok bölgeyi (cilt, lenf düğümleri, akciğerler, bağırsaklar) içerip daha ilericidir. Eşcinsel erkeklerde AIDS ilerlemesinin çok tipik Kaposi sarkomunun bu formu, HIV-pozitif olan diğer toplumlarda bulunamadı. Uzun zamandır Kaposinin HIV doğrudan bir sonucu değil, ancak HIV varlığında etkin bir ko-faktör olarak şüphe edilmiştir. 1994 yılında, bir Kaposi sarcoma ilişkili herpes virüsü (KSHV, şimdi insan herpes virüsü-8 olarak da bilinen (HHV-8)) belirlendi. Her Kaposi sarkomu lezyonlarında ve Kaposi sarkomunun tüm formlarda bulunur. AİDS hastalarında KSHV karşı antikorlar, sadece Kaposi sarkomu olanlar ya da en sonunda olacak olanlarda yaygındır (Bu nüfusun % 80'den fazlasında - asemptomatik HIV ile enfekte olmuş hastalarda KSHV tespiti aslında Kaposi sarkomuna ilerlemesinin güçlü göstergesidir). Buna karşılık, enfekte hemofili kan örnekleri hiçbir anti-KSHV antikorları göstermemektedir.

Çoğu herpes virüsleri bir bütün olarak nüfusun genelinde yaygınken, bu virüsun Amerikan eşcinsel nüfusunda nispeten büyük ölçüde kendisi göstermesinin nedeni bilinmemektedir. Bununla birlikte KSHV açıkça seksüel olarak bulaştırılır.
 

KSHV istatistiği

KSHV ve HIV

 

 

 


 

HIV’IN DİĞER KISIMLARI

KISIM I İNSAN IMMUNYETMEZLİK VIRUS VE AIDS

KISIM II HIV VE AIDS HASTALIĞI

KISIM III HASTALIĞIN GİDİŞATI

KISIM IV İLERLEME VE KOFAKTORLER

KISIM V İSTATISTIK

KISIM VI SUBTİPLER VE KO-RESEPTORLER

KISIM VII HIV’IN HAYAT SİKLUSU VE KOMPONENTLERİ

KISIM VIII HIV’IN LATENLİĞİ

KISIM IX HIV GENOMU

KISIM X CD4 HÜCRE KAYBI

KISIM XI POPULASYON POLİMORFIZMİ

EK I ANTI-HIV AŞILARI

EK II HIV AIDS’E Mİ NEDEN OLUR?

EK III ANTI-HIV KEMOTERAPİSİ

 

back3.gif (1240 bytes)  Mikrobiyoloji ve İmmünoloji On-line, Viroloji Bölümüne Dönünüz


This page last changed on Tuesday, July 12, 2016
Page maintained by
Richard Hunt