x x

INFECTIOUS DISEASE

BAKTERIYOLOJİ İMMÜNOLOJİ MYCOLOGY PARASITOLOGY VİROLOJİ

2016 EN SON ŞEKİLLERLE GÜNCELLENMİŞTİR (2014 VE 2015)

 
 

VIROLOJİ - BÖLÜM YEDİ
KISIM BEŞ
İNSAN İMMUNYETMEZLİK VIRUSU VE AIDS
İSTATİSTİK


Dr Richard Hunt
Professor
Department of Pathology, Microbiology and Immunology
University of South Carolina School of Medicine

Çeviren. Prof. Dr. Selçuk Kaya
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 

ENGLISH
En Español
SHQIP
Let us know what you think
FEEDBACK
SEARCH
  

BU BÖLÜM ÇEŞİTLİ KISIMLARINDA SONRAKİ BÖLÜME GİTMEK İÇİN YUKARIDAKİ NEXT >> düğmesini kullanın

VİROLOJİ SEKİZİNCİ BÖLÜME DEVAM İÇİN TIKLAYINIZ BURAYA

 

DİĞER HIV VE AIDS BÖLÜMLERİ İÇİN LİNKLER BU sayfanın alt kısmında

 

world-death.gif (21693 bytes) Şekil 9A
Dünyada ölüme neden olan sebepler 1999
WHO

 

Şekil 9B
Dünyada ölüme neden olan sebepler 2012
WHO
 

Şekil 9C
Dünyada ölüme neden olan sebepler 2012 yüzde olarak
 

Şekil 9D
Yeni HIV infeksiyonları, AIDS ölümleri ve HIV ile yaşayan kişi, dünyada 1990-2007
 

Şekil 9

 

 


AIDS 13 yaşından daha yaşlı kişilerde kanın mm3 ünde 200 hücreden az bir CD4 + hücre sayısında bireyin şiddetli immünosupresyon ya da bir HIV enfeksiyonunun göstergesinin 25 koşuldan birinin varlığı olarak tanımlanır. AIDS, sürekli, ilerleyici ve patojenik bir enfeksiyonun son noktasıdır. HIV yaygınlığı ile gelişmekte olan ülkelerde, gelecek nesiller için HIV ve komplikasyonları bizimle birlikte olacak. AIDS'in dünya genelinde artık ölümün önde gelen nedenidir (Şekil 9).

HIV-infekte kişi sayıları:Dünya 2011-2014 (UNAIDS) HIV-infekte kişi sayıları : Çeşitli bölgeler 2011-2014 (UNAIDS) HIV-infekte kadın sayıları: Dünya 2011-2014 (UNAIDS) HIV-infekte çocuk sayıları : Dünya 2011-2014(UNAIDS)

 

AIDS 13 yaşından büyük kişilerde nasıl tanımlanır? AIDS 13 yaşından küçük kişilerde nasıl tanımlanır? HIV tedavisi maliyeti ne kadar ve HAART hastayı ne kadar süre hayatta tutar? Adultlarda HIV prevalansı (15-49) 2011 - 2014

Geçtiğimiz otuz yıl içinde, AIDS dünyada 39 milyondan fazla hayat almıştır. 2014 yılında, yaklaşık 36.9 milyon, dünyadaki HIV ile enfekte insanların yaklaşık %70'inin olduğu Sahra altı Afrika'da yetişkin enfeksiyonu prevalansının yaklaşık % 6 olduğu tahmin edilmiştir. Aynı yıl, 15 yaş altı 150.000 olmak üzere 1.2 milyon kişi ölmüştür.

Günlük yaklaşık 6.000 yeni HIV enfeksiyonu tüm dünyada ortaya çıkar ve bunların % 90'ının üzerindeki, gelişmekte olan ülkelerde bulunmaktadır. Yani 2014’te 2 milyon (220 bini 15 yaş altındaki çocuklardadır). Yetişkin enfeksiyonların, %40’ı kadınlarda ve % 15’i 15-25 yaş bireylerdedir. Son yıllara kadar, perinatal enfeksiyonlu çocukların çoğu HIV ile doğuyordu ama genellikle anti-retrovirütik ilaçların kullanımı ile perinatal enfeksiyon durdurulabilir. HIV'in anneden çocuğa geçişinin % 30-50'si emzirmenin sonucudur.

2011 yılında HIV ile yaşayan sekiz milyondan fazla insan düşük ve orta gelirli ülkelerde antiretroviral tedavi alıyordu ve Dünya Sağlık Örgütü başka bir 7 milyon kişinin antiretroviral tedavi sağlama hedefini karşılamak için 2015 yılına kadar 15 milyon kişinin kayıtlı tedavi gerektiğini tahmin ediyor. Bu hedefe ulaşılmış ve Mart 2015'te 15 milyon enfekte insan antiretroviral tedavi altına alındı. Bununla birlikte bu, enfekte kişilerin azınlığı olmaktadır. Tedavi stratejileri ve eğitime rağmen, yeni HIV enfeksiyonlarının ve AIDS'ten ölenlerin sayısı doruğa çıkmış görünüyor (şekil 9D)

 

epidemic.gif (21933 bytes)  Şekil 10A
Epideminin değerlendirilmesi. ABD’de tahmini AIDS insidansı 2000

 

  Şekil 10B
altta yatan ölüm nedeni olarak HIV Enfeksiyonu Seçilmiş, Evre 3 mortalitesi Verilerinin Karşılaştırılması (AIDS) Olgu Sunumu ve Ölüm Belgeleri; ABD, 1987−2013


 

Şekil 10C
Cinsiyete göre ABD'de yetişkinler ve gençler arasında HIV tanısı (2009-2011).
2008- 2011, yetişkin ve ergen kadınlarda HIV enfeksiyonu tanısı sayısı azaldı; erkeklerde sayı sabit kalmıştır. 2011 yılında, yaklaşık 50.007 yetişkin ve ergen HIV enfeksiyonu tanısı konuldu; Bunların, tanılar% 79 erkeklerde ve% 21 kadınlarda idi. CDC

 

Şekil 10D
Evre 3 (AIDS) HIV Enfeksiyonu ile Yetişkinler ve Ergenlerde Sınıflandırılması, Irk/Köken 1985–2014
CDC
 

Şekil 10E
2008'den 2011 boyunca bulaş kategorisine göre yetişkinler ve ergenler arasında HIV enfeksiyonunun tanı dağılımı,.

Erkek-erkek cinsel temasa atfedilen yetişkin ve ergenlerin HIV enfeksiyonu oranı 2008 yılında% 55den 2011 yılında% 62'ye yükselmiştir. Erkek-erkek cinsel temas+enjeksiyon uyuşturucu kullanımı,heteroseksüel temas veuyuşturucu kullanımına atfedilen teşhis edilmiş HIV enfeksiyonlarının oranı, 2008 ile 2011 arasında (% 5 artış veya azalma daha az) nispeten sabit kalmıştır. Teşhis edilen enfeksiyonların çok küçük bir yüzdesi, her yıl diğer bulaş kategorilerine atfedilmiştir. CDC


Şekil 10 F
HIV ile yaşayan 100 kisi içinde bulaşan yeni HIV enfeksiyonlarının yıllık sayısı.
Bu rakam aynı yıl HIV yaygınlığı tarafından belirli bir yıl için HIV insidansını bölünmesi ve 100 ile bu sayı çarpılarak hesaplanır. CDC
 

CENTERS FOR DİSEASE CONTROL’ DEN ABD İSTATİSTİKLERİ

HIV/AIDS ABD’de ilk kez 1980li yıllarda görüldü ve ölümlere yol açan sebeplerden biri olarak epidemik gelişti. Ondan sonra da vaka sayıları azaldı (Şekil 10A, B).

HIV ile enfekte kişilerin sayısı

2013 sonunda, CDC, HIV / AIDS epidemisinin ölçüsünde yeni tahminler yayınladı. Bu yaklaşık 1 milyon kişi (950,811) HIV enfeksiyonu ile yaşayan ≥13 yaş (500 /100.000 nüfus) olduğunu gösterdi. Bu sayı nispeten istikrarlıdır. Ek olarak, enfeksiyon tanısı almamış 144.000 (%12.8) kişi tahmin edilmektedir. Bu 1996 yılında 641.086 olan 2003 sonunda yaklaşık 994.000 enfekte Amerikalılar ile karşılaştırır.
Enfekte erkekler 718.300 vaka ve kadınlardan 223.511 olgu ile sayıca ağır gelmektedir (Şekil 10C). Bu infekte kişilerin ırksal dağılımı:
 

Irk
(Şekil 10 D)
Total infeksiyon yüzdesi
Erkek Kadın
Beyaz 36 17
Afrikan Amerikan 36 59
Hispanik 23 19
Asyalı ~1 ~1
Amer. Indian/Alaska Native/Pasifik Islander <1 <1
Çeşitli ırklar ~3 ~3

HIV yaygınlık oranları siyahlar ya da Afrikalı Amerikalılarda (1819/ 100.000 nüfus) ve İspanyollar ya da Latinlere (592,9) yaklaşık iki buçuk kat ve beyazlardan ise sekiz kat (238.4)  yüksek idi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde HIV enfeksiyonu mekanizması:

Mekanizma
(Şekil 10E)
Total infeksiyon yüzdesi
  Males Females
Erkek-erkek seksuel ilişki 69 NA
İV ilaç kullanımı 12 23
Erkek-erkek seksuel ilişki ve İV ilaç kullanımı 7 NA
Heteroseksuel ilişki 11 74
Perinatal bulaş ~1 ~
Diğer hemofili ve kan transfuzyonu ~1 ~1


 

Yeni infeksiyonlar

Her yıl 40000-50.000 yeni kişi HIV ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir. 2014’te 44,609 bu şekildedir (2013:47352’den düşmüştür). Bunların %81 yetişkin veya ergen erkekti ve %19 yetişkin ve ergen kadındı. 13 yaşın altındaki çocuklarda yaklaşık 187 yeni vaka. Erkeklerde bu istikrarlık (Şekil 10F) tutarken kadınlarda yeni enfeksiyonların sayısının azalıyor.

Yeni enfekte olanların üçte ikisi eşcinsel ve biseksüel erkekler (Şekil 10F, 10J) ve neredeyse yarısı siyah ya da Afro Amerikandı (Şekil 10G-J, K). Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınlarda enfeksiyonlar genellikle enfekte erkeklerden heteroseksüel temas yoluyla (Şekil 10H) ve en yüksek sayılar Afro-Amerikan kadınlar arasındadır (Şekil 10L).
 

ABD'de Evre-3 AIDS’e ilerleyen HIV Enfeksiyonlu Hasta Sayısı 2013 ve 2013 yılına kadar Toplu Sayı Amerika Birleşik Devletleri'nde Maruz kalma kategorisine göre HIV Enfeksiyonları - 2013 Amerika Birleşik Devletleri'nde ırk ya da etnik kökene göre evre 3 (AIDS) olarak sınıflandırılan HIV enfeksiyonu olan kişilerin tahmini sayısı ABD'de HIV teşhislerinin en yüksek sayıda raporlandığı Eyaletler - 2013

 

 

Amerika Birleşik Devletleri'nde HIV ve AIDS Hakkında Daha Fazla Bilgi CDC
Şekil 10F - 10N

 

YAŞ İLE YENİ HIV INFEKSİYON TANISI AGE 2011 - 2013

  2011 2013
13 yaş altı 165 187
13-14 yaş 44 45
15-19 yaş 1936 1863
20-24 yaş 6943 8053
25-29 yaş 6397 7825
30-34 yaş 5311 6165
35-39 yaş 4515 4858
40-44 yaş 4909 4820
45-49 yaş 4734 4961
50-54 yaş 3383 3747
55-59 yaş 1979 2467
60-64 yaş 1057 1316
65 yaş ve üstü 1808 1045
TOTAL 43181 47352

 

KÖKENE GÖRE HIV INFEKSIYONU YILLIK VAKALARI
2011 ve 2013

Irk veya köken Toplam AIDS vakaları
  2011 2013
Beyaz, not Hispanik 11996 13101
Siyah, not Hispanik 19846 21836
Hispanik 8555 10117
Asian/Pasifik Adalı 821 973
Doğal Hawaili/Pasifik Adalı 68 67
Amerikan Indian/Alaskalı 188 218
Çeşitli ırklar 707 1039
 

 

ABD’DE YETİŞKİN VAKALARDA HIV BULAŞ SAYILARI
2011 ve 2013

Erkek

Kadın

  2011 2013   2011 2013
Erkek-erkek seksuel ilişki 21005 30689 İV ilaç kullanımı 613 1154
İV ilaç kullanımı 1052 1942 Heteroseksuel ilişki 3,703 8031
Erkek-erkek seksuel ilişki ve İV ilaç kullanımı 916 1270 Diğer* 4479 93
Heteroseksuel ilişki 2600 3887      
Diğer* 36 99      
TOTAL 33221 37887 TOTAL 8795 9278
* hemofili, kan transfuzyonu, perinatal bulaş, ve risk faktörü raporlanmayan veya tanımlanmayan.

 

ABD’DE ÇOCUK VAKALARDA HIV BULAŞ SAYILARI
2011

Perinatal 110
Diğer* 55
TOTAL 165
*hemofili, kan transfuzyonu, perinatal bulaş, ve risk faktörü raporlanmayan veya tanımlanmayan.

AIDS’li Hastalar

2006 yılında, Amerika Birleşik Devletleri ve bağımlı bölgelerde AIDS ile yaşayan kişilerin tahmini sayısı (virüs tarafından enfeksiyondan ziyade aşikar hastalık) 448.871 idi. 50 eyalet ve District of Columbia'da, bu 432.915 yetişkin ve ergen ve 3775 13 yaşın altında çocuklardı.

Salgının ilk yıllarında, AIDS vakası her yıl %65-95 arttı ama kısmen yüksek risk altında olanlar hedef önleme çabalarının bir sonucu olarak, artış oranı 1990 ortalarında yılda % 5'in altına düşürüldü. Bu HIV kombinasyon tedavilerinin verilmesinden önce olmuştur. 1996 yılında, tahmini AIDS insidansı %6 ile ilk kez düştü. AIDS'li insanlar arasında ölümlerin de, 1996 yılında ilk kez % 25 düştü (Şekil 10A)

Because of anti-retroviral therapy, most infected persons do not now progress to overt disease (stage 3 AIDS) and so, as many patients infected in the earlier stages of the epidemic have died, the number of people living with overt the manifestations of the disease (rather than an HIV infection) has decreased dramatically. In the United States, the number of people with stages 3 AIDS in 2013 was 26,688 (20,256 males, 6,424 females and 8 children under 13).

Not: başarılı kemoterapötik müdahale sonucu HIV enfeksiyonu ile daha fazla insan hayatta olduğundan, popülasyondaki bulaşıcı insanların sayısı az kişi AIDS'ten ölüyor olsa bile yükseliyor (Şekil 10C). Böylece, AIDS ölümlerinde düşüşler devam ederse aynı zamanda hem önleme ve hem de tedavi hizmetlerine yönelik artan ihtiyacada işaret ederek, HIV yaygınlığında bir artış olacaktır.

ABD’de Ölümler

En az 658.000 enfekte Amerikalı AIDS'ten öldü (2012’de 13713 dahil). Bunlarında, yaklaşık %1’i 13 yaş altı çocuklardı.
 

 

 

worlddeath2.gif (19240 bytes) AIDS ilişkili ölümlerin tahmini sayısı dünya çapında 1980-2000 WHO

worlddeath3.gif (22487 bytes) 1979-1999 emzirme veya başka bir nedenle HIV'in anneden çocuğa bulaşı WHO

africanwomen.jpg (56316 bytes)  Hamile kadınlarda HIV prevalensı Güney Afrika taşrasında 1990-97


 

Sahra-altı Afrika ve dünyada yaşam beklentisi. 1960 - 2010

HIV taşıyan insanlar, yeni enfeksiyonlar ve ölümlerde küresel eğilimler 1990-2011 UNAIDS


Şekil 11
 

TOTAL INFEKSIYONLAR
hiv infect map.jpg (50694 bytes) 1998

2005

2011

2014
HIV ile yaşayan çocuk ve yetişkinler
UNAIDS
 

2014 çocuklar
UNAIDS

Total HIV infeksiyon istatistikleri, kıtasal

Şekil 12A
 

YENİ INFEKSIYONLAR
2014 yetişkin ve çocuklar

2014 Çocuklar

ÖÜMLER
2014 yetişkin ve çocuklar

2014 Çocuklar

Şekil 12B

 


Yeni HIV ile enfekte insan sayısı, 2001–2011, by region UNAIDS

Şekil 12C
 

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VE UNAIDS’TEN DÜNYA İSTATİSTİKLERİ

2001 yılında, dünyada HIV ile enfekte olan toplam 29 milyon insan vardı. On yıl sonra, 19 milyonu infekte olduğunu bilmese de, 2011 yılında, bu sayı 34 milyona yükseldi (Şekil 12B). Salgın yükünde ülkeler ve bölgeler arasında önemli farklılıklar devam etse de, bu dünya çapında 15-49 yaş arası yetişkinlerinde tahmini %0.8dir. Son on yılda artışın çoğu Sahra altı Afrika'da olmuştur. 2014’te 36.9 milyon kişi HIV ile infekte (15 milyon kişi anti-retroviral ilaç alabiliyor).

Küresel olarak, büyük ölçüde antiretroviral tedaviye erişim dolayı, yeni enfeksiyonların sayısı yılda 3.2den-2.1 milyona düştü. Benzer şekilde 2014’te, yıllık ölüm sayısı tahmini 1,9 dan 1.2 milyona düşmüştür.

2000 yılı itibariyle, HIV enfeksiyonları batıda sabitlendi ve Batılı heteroseksüelleri tehdit eden enfeksiyon dalgası gerçekleşmemiştir. Ancak, bu başka yerlerde böyle değildi, Güney Asya ve Güney Afrika'da büyük artışlar vardı. Şimdi ise, yeni enfeksiyonların sayısı dünyanın çoğunda düşüyor (Şekil 12C). UNAIDS göre, HIV enfeksiyonu oranlarında dik düşüşe sahip ülkelerden yirmi üçü Sahra Güneyi Afrika'da bulunmaktadır. Bu bölgede, 2011 yılında yaklaşık 1,8 milyon kişi HIV ile enfekte oldu. Bu 2001'e (yaklaşık 2,4 milyon) göre % 25 daha düşüktü. Ancak, Sahra-altı Afrika'da 2011'de, yetişkinlerin ve çocukların %71 yeni enfekte olarak gerçekleşmiştir. Ne yazık ki, eğilim diğer az ülkede olumlu ve en az dokuz ülkede (Bangladeş, Gürcistan, Gine-Bissau, Endonezya, Kazakistan, Kırgızistan, Filipinler, Moldova Cumhuriyeti, Sri Lanka) ise, 2011 yılında yeni enfekte kişi sayısı 2001 yılından en az % 25 daha yüksek idi.

AIDS'ten ölenlerin sayısı 2000'lerin ortalarında düşmeye başladı (Şekil 9D). 1997 yılında maksimum ulaşan HIV enfeksiyonu, antiretroviral ilaçların yüksek kullanılabilirliğine bağlı olarak istikrarlı düşüş gösterdi. Bu düşüş devam etti ve bazı ülkelerde AIDS ile ilgili ölümlerin sayısında düşmeyle artmaktadır.
2014 yılında, dünya çapında yaklaşık 1,2 milyon kişi AIDS ile ilgili nedenlerden öldü, yaklaşık 2,3 milyon AIDS ile ilgili ölümlerin meydana geldiği 2005 ile karşılaştırıldığında AIDS'e bağlı mortalitede %48 düşüş oldu.

2003 yılından bu yana %60 düşüş (çocuklarda 560 000 yeni enfeksiyon) ve 2009 yılından bu yana %49 düşüş (çocuklarda 430 000 yeni enfeksiyon) ile 2014 yılında 220 000 çocuk HIV ile enfekte oldu. 2014 yılında HIV enfeksiyonu edinilen çocukların %86'ından fazlası Sahra-altı Afrika'da yaşıyordu. Orada, yeni enfekte çocuk sayısı 2009 den 2011'e %24 düştü.

Afrika

Sahra-altı Afrika'da, 2014 yılında 1,4 milyon yeni enfeksiyon olmak üzere tahmini 25 milyon (24 milyon-28,7 milyon, 2014 şekilleri) HIV ile enfekte kişi vardır. Bu yirmide bir yetişkin nüfusun (%4.8) enfekte olduğu anlamına gelir. 2001 yılında Sahra-altı Afrika'da, 2,4 milyon yeni enfeksiyon ile 20,9 milyon (2001 ve 2014 arasında %20 artış) enfekte kişi vardı. Böylece, 21. yüzyılın ilk on yılında, yeni HIV enfeksiyonları oldukça düştü.
Bölgede ölen tüm insanların % 70'ini hala AIDS'ten olmasına rağmen Sahra-altı Afrika'da AIDS ile ilişkili nedenlerden ölenlerin sayısı, 790 bin azalmıştır. Batı ülkelerinde aksine, genç Afrikalı kadınların, genç erkeklere göre HIV ile enfekte olması daha muhtemeldir. UNAIDS göre, Sahra-altı Afrika'da HIV ile yeni enfekte kişilerin % 60 kadın ve fark artmaktadır. Sahra-altı Afrika'da birçok ülkede kadınlar erkeklerden daha erken yaşta HIV ile enfekte oluyor. Sahra-altı Afrika'da ortalama her 10 genç erkek için HIV ile yaşayan 36 genç kadın ile infeksiyon düzeylerinde farklılıklar gençler (15 yaş - 24 yaş) arasında telaffuz edilir.

AIDS Sahra-altı Afrika'da yaşam beklentisinde azalma ve çocuk ölümlerinde artışdan sorumludur fakat anti-retroviral terapinin yaygınlaşmasıyla yaşam beklentisinde tekrar artış başlamıştır (Şekil 11).

2006 yılında Sahra-altı Afrika'da yetişkinler için genel enfeksiyon oranı % 5,9 oldu ama birkaç ülkede kentsel alanlarda % 30'un üzerinde enfeksiyon oranlarını rapor edildi. Bazı Kenyalı ve Zambiya kasabalarda, 20 yaşında 5 kızın biri HIV-pozitif. 25 yaş üstü erkeklerin, HIV ile enfekte olma oranı % 40 gibi yüksek olabilir. Botsvana'da, Francistown büyük kent merkezinde hamile kadınların neredeyse yarısı HIV-pozitifliği ile, HIV ile yaşayan erişkin nüfusun oranı altı yıllık bir süre içinde iki katına çıktı. 2011 yılında, enfeksiyonun en üst düzeyde raporladığı ülke %26 (190,000 kişi) oranı ile Swaziland oldu. Güney Afrika 2,9 milyonu kadın olmak üzere 5,6 milyon HIV ile enfekte kişilerin en yüksek sayısı vardır.

1995 yılından bu yana, antiretroviral tedavi Sahra altı Afrika'da yıllık 9 milyon olmak üzere, düşük ve orta gelirli ülkelerde 14 milyon yaşam kurtardı.

Asya-Pasifik

2014 yılında, Asya/Pasifik bölgesinde (Güney ve Güney Doğu Asya ve Oceana) yaklaşık 21000 çocuk, 340.000 kişi HIV ile enfekte oldu. Bu bölgede toplam enfekte nüfus tahmini 5 milyon kişi (aralık; 4.5 – 5.6 milyon) 200 bini 15 yaş altıdır. 2014’te 13 bini çocuk 240 bin kişi AIDS ile ilişkili sebeplerden ölmüştür.

Hindistan'da, enfeksiyon oranı % 1 altında ama bu vakaların toplam sayısı 2,1 milyon enfekte insanlar vardı anlamına gelir ve Hindistan'ı sadece Güney Afrika’nın arkasına koyar. HIV enfeksiyonunun Hint salgını çoğunlukla intravenöz ilaç kullanımından kaynaklanır.

Çin 2012 yılında tahmini 780.000 (620,000-940,000) HIV ile enfekte kişi ile sorunu daha az şiddetlidir (prevalans oranı: <% 0.1 ). 2004 yılında, artan enfeksiyon oranını önlemek için önlem alınmasaydı, 2010 yılında Çin'de 10 milyon vaka olurdu diye tahmin edilmiştir. Ancak bu gerçekleşmemiştir.

Düşük ve Orta Gelirli Ülkelerde Tedaviye Erişim

UNAIDS'e göre, 2007 yılında sadece 2,9 milyon HIV ile enfekte kişi antiretroviral ilaçları alıyordu ama antiretroviral tedavi 2011'in sonunda 8 milyon kişiye ulaştı 2015’te bu sayı 15 milyonu buldu.

 

Neden genç Afrikalı kadın HIV ile enfekte olma olasılığı daha yüksektir? Afrika^da hangi ülkelerde infeksiyon oranı yüksektir? Uganda HIV enfeksiyonu oranının azaltılması ve yaşam beklentisinde düşüşü ters çevirmeyi neden başarmıştır? UNAIDS bilgileri: HIV infeksiyon oranları Afrika’da Neden AIDS bazı ülkelerde çok hızlı yayılıyor?

 

Gelişen Ülkelerde Kemoterapi ve pediatrik HIV infeksiyonu: HIV ve seks ile ilgili kızlar ve kadınlar arasında yaygın cehalet     2007'de HIV prevalansının aşağı revize olmasında sorumlu olan nedir?


 

 

 

 Güney Afrika'da HIV enfeksiyonlarının yayılması 1986-2001
(animated)

 

 Güney Amerika'da HIV enfeksiyonlarının yayılması 1986-2001
(animated)


Bölgeye göre, düşük ve orta gelirli ülkelerde antiretroviral tedavi alan kişi sayısı, 2002–2011 UNAIDS

Şekil 12D
 

 
 

 

 

HIV’IN DİĞER KISIMLARI

KISIM I İNSAN IMMUNYETMEZLİK VIRUS VE AIDS

KISIM II HIV VE AIDS HASTALIĞI

KISIM III HASTALIĞIN GİDİŞATI

KISIM IV İLERLEME VE KOFAKTORLER

KISIM V İSTATISTIK

KISIM VI SUBTİPLER VE KO-RESEPTORLER

KISIM VII HIV’IN HAYAT SİKLUSU VE KOMPONENTLERİ

KISIM VIII HIV’IN LATENLİĞİ

KISIM IX HIV GENOMU

KISIM X CD4 HÜCRE KAYBI

KISIM XI POPULASYON POLİMORFIZMİ

EK I ANTI-HIV AŞILARI

EK II HIV AIDS’E Mİ NEDEN OLUR?

EK III ANTI-HIV KEMOTERAPİSİ

 

back3.gif (1240 bytes)  Mikrobiyoloji ve İmmünoloji On-line, Viroloji Bölümüne Dönünüz


This page last changed on Sunday, August 28, 2016
Page maintained by
Richard Hunt