x x

INFECTIOUS DISEASE

BAKTERIYOLOJİ İMMÜNOLOJİ MYCOLOGY PARASITOLOGY VİROLOJİ

ENGLISH

 

VIROLOJİ
Ek
AŞILAMANIN GİRİŞİNDEN SONRA BELLİ HASTALIKLARIN GÖRÜLME SIKLIĞINDA AZALMA


Dr Richard Hunt
Professor
University of South Carolina School of Medicine

Çeviren. Prof. Dr. Selçuk Kaya
 

 
Let us know what you think
FEEDBACK
SEARCH
 

 

 

 

Aşağıdaki tablo 1980, 1992 ve 2011 yılının maksimum seviyeleri arasında bazı bulaşıcı hastalıkların vaka sayısında azalma gösterir. Bunun bazıları daha iyi kamu sağlığı koşulları nedeniyle olabilir ama çoğunlukla aşılamaya atfedilebilir.


Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar için maksimum vaka ve daha yeni morbidite karşılaştırması
 

Hastalık Bakteri/Viral Maksimum vaka Maksimum yılı 1980 1992 azalma
92/max*
2011 azalma
11/max*
 
Difteri Bakterial 206,939 1921 3

4

99.99 0 100
Boğmaca**
(boğulurca öksürük)
Bakterial 265,269 1934 1,730 4,083 98,46 18,719 92.9
Tetanoz Bakterial 1,560 1923 95

45

97.12 36 97.7
Hemophilus influenzae b Bakterial 20,000(öngörülen) 1984 NR 1,412 92.94 3,539 82.3
Kızamık Viral 894,134 1941 13,506 2,237 99.75 220# 99.99
Kabakulak Viral 152,209 1968 8,576 2,572 98.31 404 99.7
Polio (paralitik) Viral 21,269 1954 9 4 99.98 0 100
Rubella Viral 57,686 1969 3,904 160 99.72 4 99.99
Konjenital rubella sendromu Viral 20,000+ (öngörülen) 1964-65 50 11 99.95 0 100
Hepatit B Viral 26,611 1985 19,015 16,126 39.40 2,903 89.1
* maksimum yıllık sayısı üzerinden bir yıl içinde yüzdelik azalma

** Yaygın aşılamaya rağmen, hala boğmaca vakaları çok sayıda ve artıyor gibi görünüyor. Bu azalan bağışıklık ve aşılama ile kontrol edilmeyen bakteriyel mutasyon görünümüne bağlı olabilir. Aşının sağladığı bağışıklık ömür boyu değildir ve yaklaşık üç ila altı yıl sürer gibi görünüyor. Erken aşılama çocukları ölüm riski ve büyük maruz kalma anında korunmasını sağlamaktadır

# 2010’da 63 kızamık vakası vardı

+ 1964-65 pandemisinde tahmin edilem

NR raporlanmayan
 

 

Bu şekil, <5 yaş grubu çocuklarda tüm invaziv Haemophilus influenza (serotip b (Hib), non-b ve tiplendirilemeyen) için insidans hızları gösterir. ABD'de invaziv Hemofilus influenza hastalığının epidemiyolojisi aşı sonrası dönemde değişti. 1987 yılında konjuge Hib aşılarının tanıtılmasından bu yana, <5 yaş çocuklar arasında Hib hastalığı sıklığı 100.000 çocuk başına <1 olarak % 99 azaldı.
CDC

Kızamık aşısı 1963’te lisans aldı. Kanıtlar ABD'de kızamığın artık endemik olmadığını göstermektedir.
CDC

 

 

 

 

back3.gif (1240 bytes)  Aşı Bölümüne dönünüz

 

back3.gif (1240 bytes)  Mikrobiyoloji ve İmmünoloji On-line, Viroloji Bölümüne Dönünüz

 


This page last changed on Sunday, June 05, 2016
Page maintained by
Richard Hunt