x x

Contact us

       Today is 


GIỚI THIỆU

MIỄN DỊCH HỌC

VI KHUẨN HỌC

VIRÚT HỌC

KƯ SINH TRÙNG HỌC

NẤM HỌC

BỆNH NHIỄM TRÙNG

 

 MIỄN DỊCH HỌC

 

T̀M KIẾM

 Làm ơn gửi những góp ư và sửa chữa đến Dr Richard Hunt 
Miễn dịch học là môn học nghiên cứu về sự bảo vệ của cơ thể chống lại các đại phân tử ngoại lai hoặc vi sinh vật xâm nhập và những đáp ứng của cơ thể với chúng. Các tác nhân xâm nhập bao gồm virut, vi khuẩn, đơn bào hoặc các kư sinh trùng lớn hơn. Ngoài ra, cơ thể có thể sinh ra các đáp ứng miễn dịch chống lại những protein của bản thân (và các phân tử khác) trong tự miễn và các tế bào bất thường của bản thân trong miễn dịch ung thư.


Hàng rào bảo vệ đầu tiên của cơ thể đối với các vi sinh vật ngoai lai là các mô bao phủ, ví dụ da ngăn cản sự thâm nhập của vi sinh vật vào cơ thể. Tuy nhiên, nếu các lớp rào cản này bị tổn thương, các tế bào của cơ thể sẽ phản ứng tức th́ khi các tác nhân xâm nhập có mặt. Các tế bào này bao gồm đại thực bào và bạch cầu đa nhân trung tính, chúng bắt và tiêu diệt vi sinh vật ngoại lai mà không cần kháng thể. Thử thách tức thời đó cũng có sự tham gia của các phân tử ḥa tan để lấy đi các chất dinh dưỡng cần thiết của vi sinh vật (ví dụ: sắt) và một số phân tử khác trên bề mặt của biểu mô, trong dịch tiết (nước mắt và nước bọt) và trong máu. H́nh thức đáp ứng miễn dịch này do hệ miễn dịch tự nhiên hay không đặc hiệu đảm nhiệm, nó sẵn sàng đối phó liên tục với các tác nhân xâm nhập.


Hàng rào thứ hai là hệ thống miễn dịch thu được hay đặc hiệu và có thể mất nhiều ngày để nó đáp ứng với vi sinh vật lần đầu tiên vào cơ thể. Trong hệ thống miễn dịch đặc hiệu, chúng ta nghiên cứu sự sản xuất các kháng thể (là các protein ḥa tan mà kết hợp với các kháng nguyên ngoại lai) và đáp ứng qua trung gian tế bào, trong đó các tế bào nhận diện tác nhân sinh bệnh rồi tiêu diệt chúng. Trong trường hợp của virút hoặc các khối u, đáp ứng này cũng rất quan trọng để nhận diện và tiêu diệt các tế bào nhiễm virút hoặc tế bào sinh u. Đáp ứng nhiễm trùng lần thứ hai thường nhanh hơn so với nhiễm trùng lần đầu tiên v́ có sự hoạt hóa của tế bào B và T nhớ. Chúng ta sẽ nghiên cứu làm thế nào các tế bào của hệ miễn dịch tương tác với nhau thông qua một loạt các phân tử tín hiệu để h́nh thành một đáp ứng phối hợp. Các tín hiệu này có thể là các protein như lymphokin được sản xuất bởi các tế bào của hệ thống lympho, các cytokin và chemokin được sản xuất bởi các tế bào khác trong một đáp ứng miễn dịch, và chúng kích thích các tế bào của hệ miễn dịch.

 

 


CHƯƠNG MỘT
MIỄN DỊCH TỰ NHIÊN (KHÔNG ĐẶC HIỆU)

Hệ thống miễn dịch tự nhiên: Hàng rào giải phẫu, các phân tử được chế tiết và các thành phần tế bào
 

CHƯƠNG HAI
BỔ THỂ

Hệ thống bổ thể bao gồm hơn 20 protein trong huyết thanh có khả năng làm tan những tế bào đă phủ kháng thể.
 
CHƯƠNG BA
KHÁNG NGUYÊN
Kháng nguyên là những chất gây ra một đáp ứng miễn dịch đặc hiệu và phản ứng với các sản phẩm của đáp ứng đó