x x

 INFECTIOUS DISEASE BAKTERIYOLOJİ IMMUNOLOGY MYCOLOGY PARASITOLOGY VIROLOGY

ENGLISH

 
 

BAKTERİYOLOJİ – BÖLÜM ONİKİ

STREPTOKOKLAR

GRUP A, B, D ve DİĞERLERİ

ENTEROCOCCUS FAECALIS


Dr. Alvin Fox
Emeritus Professor
University of South Carolina School of Medicine
Columbia SC


Çeviren.
Prof. Dr. Mustafa Demirci

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 

SLOVAK
SPANISH
ALBANIAN
 
SEARCH
Let us know what you think
FEEDBACK
  
Logo image © Jeffrey Nelson, Rush University, Chicago, Illinois  and The MicrobeLibrary

 

 

ANAHTAR KELİMELER
Lancefield grupları, Hemoliz (alfa, beta, gama), A grubu streptokok (S. pyogenes), Basitrasin duyarlılık testi, M, T, R, proteinleri, Streptolizin O ve S, Lipoteikoik asit, Romatizmal ateş / kardit / artrit, Glomerulonefrit, Kızıl hastalığı, Toksik şok benzeri sendrom / bakteriyemi, "Et yiyen bakteri", Eritrojenik (Pirojenik) toksin, Grup B streptokok (S. agalactiae), Yenidoğan septisemi / menenjit, CAMP testi, Hippurat hidroliz testi, Grup D streptokoklar, İdrar yolu enfeksiyonu / Endokardit, Safra-eskülin testi, Enterokoklar, Non-enterokoklar, Grup C, G, F (büyük koloni), S. anginosus (küçük koloni), Viridans streptokoklar, Diş çürüğü / endokardit
 

GİRİŞ

Streptokoklar genellikle zincir veya çift olarak görülen Gram-pozitif organizmalardır (Şekil 1 ve 2) ve fakültatif anaerobik üreyen katalaz-negatif bakterilerdir. (aksine, stafilokoklar katalaz pozitif) (Şekil 3). Streptokoklar yüzey antijenlerini (Şekil 4) tanıyan antikorlara göre gruplara ayrılır. Bu gruplar, bir ya da daha fazla türü içerebilir. En önemli gruplanabilen streptokoklar, A, B ve D gruplarıdırlar. Gruplanabilen streptokoklar arasında, özellikle vurgulanması gereken A grubunun neden olduğu enfeksiyon hastalıklarıdır (özellikle farenjit). Streptococcus pneumoniae (pnömoninin önemli bir nedeni), Streptococcus mutans ve viridans streptokoklar olarak da adlandırılan diğerleri (diş çürüğü nedenleri arasında) tanımlamada kullanılan grup antijenlerine sahip değildirler.

Streptokoklarda, koyun kanlı agarda üremesi sonrasında, üç tip hemoliz reaksiyonu (alfa, beta, gama) görülür. Alfa kolonilerin etrafında görülen (tanımlanamayan hemoglobin yıkım ürünleri üretiminden) yeşil renk ile kısmi hemolizi ifade eder; Beta hemolizde kolonilerin etrafında görülen tam şeffaflık hemoglobin kople lizisini gösterirken (şekil 5) gama hiçbir lizis olmadığını anlamına gelir. Grup A ve grup B streptokoklar beta hemoliz oluştururken Grup D genellikle alfa veya gama hemolitiktir. Streptococcus pneumoniae ve viridans ("yeşil") streptokoklar alfa hemoliz oluştururlar. Anlaşılacağı üzere, hemoliz reaksiyonu streptokokların gruplamasında önemlidir. Bir fizyolojik özellik olarak hemoliz oluşumu olası klinik tanımlama için yeterlidir.

A GRUBU STREPTOKOKLAR (S. pyogenes)

Çoğu A grubu streptokok enfeksiyonları nispeten hafif hastalıklardır ama bazen enfeksiyonlar şiddetli ve yaşamı tehdit eden hastalıklara neden olabilir. A grubuna bağlı, her yıl birkaç milyon, boğaz ağrısı ve impetigo oluşmaktadır.

Streptococcus pyogenes sıklıkla süpüratif, ama non-invaziv farenjite (Strep Boğaz ağrısı) (Şekil 6), ve daha az sıklıkla deri enfeksiyonu, impetigoya neden olur. 1900 yılların ortalarında, A grubu streptokok enfeksiyonlarının ciddi komplikasyonlar önemli ölçüde azalmaya başladı ve büyük ölçüde 1970'lerde azalmıştı. Bundan dolayı günümüzde, bu organizmaya ilgi azaldı. 1980 ve 1990'lı yıllarda, klasik "romatizmal ateş"de bir artış (kalbin süpüratif olmayan bir hastalığı) oldu ama aynı zamanda streptokok hastalığının yeni biçimlerinide içeren hem "invaziv" bakteriyeminin de dahil olduğu (Staphyllococcus aureus da görüldüğü gibi) "et yiyen" bakteri olarakta adlandırılmasına neden olan bir toksik şok benzeri sendrom da görülmeye başladı.
Grup A streptokok enfeksiyonları her yaşı etkilemekle birlikte 5 - 15 yaş arasında pik yapmaktadır. Ciddi komplikasyonların (Romatizmal ateş ve invaziv bakteriyemi dahil) öncelikle bağışıklık sisteminde bazı temel defektler olanlarda görüldüğü hissedilmektedir (bebekler, yaşlılar ve bağışıklığı baskılananlar dahil) . Ancak, daha önce sağlıklı görünen çocuk ve yetişkinlerde ciddi komplikasyon riski kesinlikle vardır.

Streptokoksik Boğaz Ağrısı

Streptokoksik boğaz ağrısı A grubu streptokokların neden olduğu boğaz ve bademciğin bir enfeksiyondur. Hastalık, bulaşmış bir kişinin öksürük veya hapşırmasıyla üretilen, aerosoller yoluyla yayılır. Ayrıca hasta kişi tarafından kullanılan kablar ile içme veya yeme sonrasında da yayılabilir. A grubu streptokokların neden olduğu deri enfeksiyonları sonucu oluşan yaralar ile temas sonrası da boğaz enfeksiyonu oluşması mümkündür.
Streptokoksik boğaz ağrısı ortak belirtileri (CDC) şunlardır:

 • Genellikle hızlı bir şekilde başlayan Boğaz ağrısı
 • Şiddetli ağrı, yutma sırasında
 • Ateş (101°F (38 C) veya yukarısında)
 • Kırmızı ve şişmiş bademcikler, Bazen beyaz lekeler veya irin çizgileri görülür
 • Ağız çatısı arkasındaki yumuşak veya sert damak alanında küçük kırmızı lekeler (peteşi, şekil 6)
 • Baş ağrısı
 • Bulantı ve/veya kusma
 • Boyunda şişmiş lenf bezleri
 • Vücut ağrıları
 • Raş (isilik)


Romatizmal Ateş

Romatizmal ateş, öncelikle kalp ve eklemleri etkileyen enflamatuar bir hastalıktır. Ağır olmasına karşın, gelişmesi için geniş bir zaman dönemi alabilir. Romatizmal ateşin kronik İmmünopatolojik mekanizması henüz tam anlamıyla çözülmüş değildir. M proteini otoimmüniteye yol açarak, kalp miyozini ile çapraz reaksiyona girer. Ayrıca A grubu streptokok hücre duvarı konakta bozulmaya karşı oldukça dayanıklıdır. Bu antijenlerin in vivo aylar süresinde bulunması sonucu, deneysel romatizmal artrit ve kardit benzeri hastalıkların ortaya çıkarılabileceği görülmüştür. Romatizmal artrit en sık görülen romatizmal hastalık olan "Romatoid artrit" ile karıştırılmamalıdır. Penisilin tedavisi ile boğaz enfeksiyonlarının erken sonlandırılması, romatizmal karditin sonraki gelişim sıklığını azaltmıştır.

Akut glomerulonefrit

Böbreğin bir immün kompleks hastalığıdır.

Kızıl hastalığı

Kızıl hastalığın genellikle bir ateş ile başlar ve boğaz ağrısı eşlik edebilir.
birlikte:

 • titreme
 • kusma
 • karın ağrısı
 • dil beyazımsı görüntüye sahip olabilir ve şişmiş görünür. Aynı zamanda "çilek" benzeri olabilir (kırmızı ve engebeli) görünüm
 • boğaz ve bademcik çok kırmızı ve yutma sırasında ağrı önemli olabilir.


Hastalık başladıktan sonraki bir veya iki gün içinde karakteristik kırmızı döküntü belirir (her ne kadar döküntü hastalıktan önce ortaya çıkabilsede, daha sonra 7 güne kadar oluşabilir). Faj tarafından kodlanmış eritrojenik (pyrogenic) toksinlerin neden olduğu döküntüye kızıl (Scarlet Fever) adı verilir. Başlangıçta, döküntü boyun, kollarının altında ve kasıkta görülür. Daha sonra vücudun diğer bölgelerine yayılır. İlk döküntü düz kırmızı yamalar gibi görünürken giderek ince pürtüklü olur ve zımpara kağıdı (şekil 7) gibi hissedilebilir. Yanakları kızarmış bir görüntünün yanında bazen ağız çevresinde soluk alan görülebilir. Koltuk altı, dirsek ve kasık deri kıvrımlarındaki döküntü (Pastia çizgileri) diğer alanlardan daha parlak kırmızı olabilir. Döküntü genellikle yaklaşık bir hafta içinde azalır ve parmak uçları, ayak, kasık ve çevresinde deri soyulmasına neden olabilir. Bu birkaç hafta kadar sürebilir.

Tedavide antibiyotik gereklidir.

Bakteriyemi, toksik şok sendromu ve nekrotizan fasiit

Normal olarak, A grubu streptokok enfeksiyonu hafif semptomlar ile sonuçlanır. Ancak, bu bakteriler bazen ölümcül olabilen çok daha şiddetli hastalıklar ile sonuçlanan bir bakteriyemiye neden olabilir. Bu hastalıklar;

 • Toksik şok benzeri hastalık (Döküntü, ateş ve ödem ile sonuçlanan periferik dokulara kan sıvı kayması eşlik eder). Kan basıncı hızlı bir şekilde düşer ve organlarda yetmezliğe (örneğin böbrek, karaciğer, akciğer) neden olur.
 • ve/veya nekrotizan fasiit ve miyozite neden olur. Nekrotizan fasiit hızla kasları, yağ ve deri dokusunu tahrip eder. (Bu hastalık nedeniyle Grup A streptokoklar "et yiyen bakteri" adı kazanmıştır).
   

Pirojenik toksin'in (A, B ve C) üretimi bu suşların bir işaretidir. Pirojenik toksin bağışıklık sisteminin non spesifik aktivasyonuna neden olan T hücreleri için bir süper antijendir (bir mitojen). Bu toksinler patogenezinde yer olabilir. Bu hastalık hala nadirdir ama çok hızlı bir şekilde (birkaç gün) ilerleyebilir ve yaşamı tehdit edebilir.

Her yıl, ABD'de, yaklaşık 9,000-11.500 civarında invaziv A Grubu Streptokok hastalığın meydaba gelir ve yılda 1.000-1.800 dolayında ölüme yol açar. Tüm invaziv olguların yaklaşık %10-15 ölürken, streptokoksik toksik şok sendromu olan hastaların yaklaşık % 40'ı ve nekrotizan fasiit vakalarının yaklaşık %25'i bu enfeksiyondan ölmektedirler.

CDC'nin listelediği nekrotizan fasiit erken belirti ve bulguları aşağıda verilmiştir;

 • Şiddetli ağrı ve şişlik, sıklıkla hızla artar
 • Ateş
 • Bir yara yerinde kızarıklık

Toksik şok sendromu erken belirti ve bulguları şunlardır:

 • Ani başlangıçlı genellikle kol veya bacakta jeneralize veya lokalize şiddetli ağrı
 • Baş dönmesi
 • Ateş, titreme, kas ağrıları, bulantı, kusma gibi grip benzeri belirtiler
 • Konfüzyon
 • Vücutta geniş alanlar üzerinde düz kırmızı döküntü (sadece 10 olguda 1 oluşur).

Yüksek dozda penisilin ve klindamisin, çok şiddetli vakalarda, yoğun bakım ünitesinde, destekleyici tedavi ile birlikte, nekrotizan fasiit ve toksik şok sendromu tedavisinde kullanılmaktadır. Erken ve agresif cerrahi ölüm oranını azaltabilir, genellikle hasarlı dokunun çıkarılması, hastalığın yayılmasını durdurmak için gereklidir.


 

strep-mutans.jpg (64475 bytes) Şekil 1; Streptococcus mutans. Gram boyama. CDC / Dr. Richard Facklam

Şekil 2; Streptococcus pyogenes - kokoid prokaryot (bölünmesi); farenjit, sinüzit, otitis media (orta kulak iltihabı), gıda zehirlenmesi, puerperal ateş (loğusalık ateşi), cilt ve yara enfeksiyonlarına (kızıl, erizipel, impetigo) neden olur. A grubu strep. SEM x56,000 © Dennis Kunkel. Mikroskopi, Inc. izni ile kullanılmıştır

 

Patogenezin genel özellikleri

Solunum epiteline (Fibronektin üzerinden) yapışmasını sağlayan adezinin kimliği biraz tartışmalıdır. Lipoteikoik asit bir çok bakteri hücre zarında bulunmaktadır. A grubu streptokoklarda hücre dışına uzanan çokca fimbrialar mevcuttur. Klasik çalışmalar lipoteikoik asitin A grubu streptokokların adezini sağlayan molekülü olduğunu öne sürsede, daha yakın çalışmalar "F (fibronektin-bağlama) proteini" için aynı rolü olduğunu öne sürmüşlerdir.

A Grubu streptokoklar, antikorların ve peptidoglikan tabakasına komplemanın yapışmasını sağlayan fibrinojen yokluğunda fagosite edilemezler. M proteini (fimbrialarda da bulunur) serumda bulunan fibrinojen bağlar ve peptidoglikana komplemanın bağlanmasını bloklar. Bu şekilde fagositozunun önlenmesi organizmanın hayatta kalmasını sağlar. Ancak, bağışıklık kişilerde gelişen, M proteini nötralize edici antikorlar, organizmanın öldürülmesi ile sonuçlanan fagositozun oluşmasını sağlar. Bu, A grubu streptokok enfeksiyonları sonlandırmak için immun sistemin kullandığı önemli mekanizmadır. M proteini aşıları romatizmal ateşe karşı kullanılmak için önemli bir adaydır. A grubu streptokok kapsülünün klasik olarak sınırlı anti-fagositik aktiviteye sahip olduğu da bildirilmiştir. Bununla birlikte yeni tanımlanan öldürücü suşların çoğu son derece mucoid ve kapsüllüdürler ve bu durum patogenezinde önemlidir.

Maalesef, belirli M proteini tiplerinin kalp ile antijenik çapraz reaksiyona girmesinden ve romatizmal karditten sorumlu olmasından dolayı, otoimmünite korkusu A grubu streptokok aşıların kullanılmasını haklı olarak engellemiştir. Bununla birlikte, çapraz reaksiyona giren epitoplardan korunmuş farklı bölgelerden tanımlanmış ve bir aşı bulunması muhtemel görünmektedir. Suşlar arasında M proteinlerinin antijenik farklılığı nedeniyle, bir M proteinine bağışıklığı tüm S. pyogenes suşlarına genel bağışıklık anlamına gelmez. Diğer antijenler (T ve R) ile birlikte M tiplemesi serolojik olarak tipleme için kullanılmıştır.

 

catp.gif (8574 bytes) catneg.gif (14509 bytes) Şekil 3; Katalaz pozitif ve negatif test. Bu testte, hidrojen peroksit oksijene dönüştürülür (gaz kabarcıkları olarak görülen). © Karen M. Kiser St Louis Community College, Klinik Laboratuvar, St. Louis, MO

 

FİLM: MOVIE
Katalaz testi
© The MicrobeLibrary and Neal R. Chamberlain, Department of Microbiology, Kirksville College of Osteopathic Medicine, Kirksville, Missouri

strep-fl.jpg (30090 bytes) Şekil 4; Streptococcus floresan antikor boya (dijital renklendirilmiş). Bu cinsin altı grubu; A, B, C, D, E ve G vardır. Genellikle çift ya da zincirler halinde bulunmaktadırlar. CDC / Dr. M.S. Mitchell

beta-hem.jpg (28316 bytes) Şekil 5; Bir kanlı agar pleyti üzerinde Streptococcus pyogenes. Bu organizmalar çeşitli toksinler üretirler. Toksinlerden bazıları eritrositleri parçalar veya yok edebilir ve sonuçta bakteri kolonileri çevreleyen şeffaf bir bölge ortaya çıkar. Agar ortamında eritrositlerin bu tam imhasına beta-hemoliz denir. © MicrobeLibrary ve Gloria J. Delisle, Queens Üniversitesi Kingston, Ontario, Kanada
Kingston, Ontario, Canada 

strep-thr.jpg (34736 bytes) Şekil 6; Strep boğaz ağrısına A grubu streptokok bakterileri sebep olur. Bu bakterilerin bulaşı; enfekte kişilerin burun veya boğaz mukus salgısı ile doğrudan temas yoluyla veya cilt üzerinde enfekte yaralar ile temas yoluyla olur. Strep boğaz ağrısında; yumuşak damak üzerinde küçük kırmızı lekeleri veya peteşileri ve orofarenks enflamasyonunu unutmayın. CDC / Dr. Heinz F. Eichenwald

scarlet.jpg (41420 bytes) Şekil 7; Kızıl bir kadının göğsünde deri lezyonları. Göğüs ve karın üzerinde küçük kırmızı diken diken, sonra tüm vücuda yayılan döküntü ilk görünür. Döküntü bir güneş yanığını andırır ve deri zımpara kağıdı gibi hissedilir. Döküntü aksiller ve kasık bölgelerinde genellikle daha kırmızıdır. CDC
 

 

Laboratuvar tanısı

1. Direk tespiti - antijen bir boğaz sürüntünden elde edilir. Antijen ekstre daha sonra A grubu streptokok karbonhidratına spesifik antikor ile bağlanır. Bu bağlanan antikor kaplı boncuklar klasik bir aglütinasyon ile görülebilir. Bununla birlikte, basit testler son zamanlarda kullanıma girmiştir. Sonuçlar dakika içinde alınabilir.

2. İzole edilen beta hemolitik kolonilerin Lancefield gruplandırması (yukarıdaki mekanizmayla).

3. Beta hemolitik koloniler (Şekil 5) ve basitrasin tarafından büyümenin inhibe edilmesi (olası tanı) (Şekil 7a).

4. Hasta serumunda streptolizin O veya diğer streptokok antijenlerine karşı antikorlar gösterilebilir. Gecikmiş klinik sekel durumunda bu önemlidir.

Beta hemoliz iki hemolizin O ve S kaynaklanır; oksijen varlığında etkin değildir. Bundan dolayı, agarın içine gömülerek ekim hemoliz reaksiyonu yoğunluğunu arttırır.
 

 

strepa2.jpg (29090 bytes) Şekil 7a; Diğer beta-hemolitik streptokoklardan, beta-hemolitik A grubu Streptokokları ayırt etmek için kullanılan bir yöntem bacitracin duyarlılık testidir. Streptococcus pyogenes (A grubu beta hemolitik) bacitracin duyarlıdır ve bacitracin içeren disk etrafında büyüme görülmez. Diğer beta-hemolitik streptokoklar bacitracin duyarlı değildir ve antibiyotik içeren diskin yanında üreyebilirler. © MicrobeLibrary ve Neal R. Chamberlain, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kirksville Kemik Hastalıkları Tıp Koleji, Kirksville, Missouri.
 

Grup B Streptokoklar

Streptococcus agalactiae

Sindirim sisteminde yaygın olan B Grubu Streptokoklar her yaştan insanın hastalık nedenidir. Yetişkinlerde, B grubu streptokoklar sıklıkla; invaziv kan dolaşımı enfeksiyonları (bakteriyemi), zatürre, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonlarına neden olurlar.

Yeni doğanlarda, bu bakteriler sepsis (septisemi), pnömoni (zatürre) ve bazen yenidoğan menenjitine neden olabilir. Neonatal menenjit ve septisemi annenin normal vajinal florasından bulaş sonrası ortaya çıkar. Doğum sürecinde verilen antibiyotikler bulaşı önlemede çok etkili olabilir.

CDC göre, Birleşik Devletleri'nde her yıl yaklaşık 19.800 vaka tüm yaş gruplarında oluşabilir; Yaklaşık 7,600 olgu son önleme stratejilerinden önce yenidoğanlarda oluşmaktaydı. Erken başlangıçlı enfeksiyonu oranı; 1993 yılında 1000 canlı doğumda 1,7 olguyken, 2008 yılında 1000 canlı doğumda 0.28 olguya düşmüştür. Aktif önleme 1990'lı yılların ortalarında başladığından beri, yaşamın ilk haftası içinde yenidoğanlarda grup B streptokok hastalığının oranı %80 azalmıştır. Tüm yaş grupları için, siyahlar arasında insidans,siyah olmayanların yaklaşık iki katıdır.

Yetişkin enfeksiyonları
İnvazif hastalık oranı 100.000 hamile olmayan yetişkin başına yaklaşık 7 vakadır ve yaklaşık 60 yıldır hamile olmayan erişkinlerde yaş ortalaması yaşla birlikte artar. Oran, 65 yaş ve üzeri yetişkinler (100,000 kişide 20-25 olgu) arasında en yüksek dezeydedir. Çoğu yetişkin B grubu hastalığıi aşağıdaki tıbbi durumlarda dahil olmak üzere erişkinlerde görülür, bunlar;

 • diyabet
 • kalp-damar hastalığı
 • konjestif kalp yetmezliği
 • kanser
 • şişmanlık

Erişkinlerde ciddi B grubu streptokok enfeksiyonları ölümcül olabilir. Ortalama olarak, Invazif B grubu streptokok enfeksiyonları ile yetişkinlerin %8'i ölür (bakterilerin normalde bakteri bulunmayan vücud kısmına girdiğinde oluşan enfeksiyonlar). Ölüm riski, diğer tıbbi koşullar olmayan genç yetişkinler ve yetişkinler arasında daha düşüktür.

Erişkinlerde grup B streptokokların neden olduğu en yaygın sorunlar şunlardır:

 • Kan dolaşımı enfeksiyonları
 • Pnömoni
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
 • Kemik ve eklem enfeksiyonları

Grup B streptokoklar nadir durumlarda menenjite yol açabilir.

Yetişkin enfeksiyonlarının nedeni bilinmemektedir, ancak fekal kontaminasyon neden olabilir. Tanı yenidoğanlarda olduğu gibidir ve tedavi antibiyotikler (penisilin) ile yapılmaktadır. Bazı durumlarda, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonları ameliyat gerektirebilir.

Yenidoğanlar
Bir çok yenidoğanda, doğumdan sonra, erken başlangıçlı hastalık (doğumdan sonra 7 içinde) belirtileri görülür. Doğumda sağlıklı görünen bebeklerde, yaşamın ilk haftasından sonra, geç başlangıçlı hastalık (7-90 gün arası) olarak adlandırılan grup B streptokok hastalığının belirtileri gelişebilir.

Semptomlar (CDC), aşağıdakileri içerir:

 • Ateş
 • Besleme zorluğu
 • Sinirlilik, ya da uyuşukluk (gevşeklik veya bebeğin uyanma güçlüğü)
 • Nefes almada zorluk
 • Deride mavimsi renk

Geç başlangıçlı hastalık genellikle bebeğe anneden bulaş sonucunda oluşsa da, bazen bakteriler başka bir kaynaktan bebeğe bulaşabilir. Annesi B grubu strep testi pozitif olmayan bir bebek için, geç başlangıçlı hastalığın enfeksiyon kaynağı genellikle bilinmemektedir. Yenidoğanlarda ölüm oranı yaklaşık % 5'tir.

Tanı
Bakteri, bebeklerin kan veya omurilik sıvısı örneklerinden üretildiği zaman hastalık teşhis edilir. Beta hemoliz, Hippurat hidrolizİ ve CAMP reaksiyonu (Şekil 8) bazında tanımlama yapılabilir. CAMP ilk testi tanımlayan dört kişinin adlarının başharflerinin kullanıldığı bir kısaltmadır. Grup B streptokoklar, S. aureus suşunun oluşturduğu hemolizi arttıran bir faktör üretirler.

Risk Faktörleri
Bazı risk faktörlerine sahip hamile kadınların bebeklerinde erken başlangıçlı hastalığın olma riski yüksektir. Risk faktörleri şunlardır (CDC):

 • Mevcut gebelikte geç dönemde grup B strep test pozitifliği (35-37 hafta gebelik)
 • Mevcut gebelik sırasında idrarda B grubu streptokok saptanması
 • Erken doğum (37 gebelik haftasından önce)
 • Doğum sırasında ateş gelişmesi
 • Su gelmesi ile doğum arasında sürenin uzun olması
 • Bir önceki bebeğin erken başlangıçlı hastalığı olması

Geç başlangıçlı hastalık, prematüre bebekler (37 haftadan küçük) arasında daha yaygındır. B grubu streptokok pozitif annelerin bebeklerinin de geç başlangıçlı hastalık riski daha yüksektir.

 

 

 
campp.gif (43286 bytes) Şekil 8a; CAMP pozitif reaksiyon
© Karen M. Kiser. St Louis Community College, Klinik Laboratuvar, St. Louis, MO

campn.jpg (158156 bytes) Şekil 8b; CAMP negatif reaksiyon
© Karen M. Kiser. St Louis Community College, Klinik Laboratuvar, St. Louis, MO
Şekil 9; Streptococcus faecalis - kokoid prokaryot (bölünüyor); cilt ve yara enfeksiyonları nedeni bir patojen
© Dennis Kunkel Mikroskopi, Inc. izni ile kullanılmıştır

esculinpos.jpg (177720 bytes)

esculinneg.jpg (207250 bytes) 
Şekil 10; Safra eskülin testi. Grup D streptokoklar bu testte pozitiftir (Üstte; Pozitif Aşağıda; Negatif)
© Karen M. Kiser. St Louis Community College, Klinik Laboratuvar, St. Louis, MO

naclp.jpg (191588 bytes)

nacln.jpg (207171 bytes) Şekil 11; Büyüme pozitif %6.5 sodyum klorür (üstte) ve benzer ortamda hiçbir büyüme yok (alt)
© Karen M. Kiser. St Louis Community College, Klinik Laboratuvar, St. Louis, MO

 

 

 

viridans.jpg (38385 bytes) Figure 12
The bacterium Streptococcus viridans, is responsible for approximately half of all cases of bacterial endocarditis, but is found in the mouth as normal oral bacterial flora.
CDC/Dr. Mike Miller

 

 

strep-id.jpg (72920 bytes) Streptococccus identification scheme


 

ENTEROCOCCUS

GRUP D STREPTOKOKLAR

Şimdi Enterococcus olarak sınıflandırılmışlardır. En yaygın bulunan E. faecalis'dir.

Enterokoklar diğer streptokoklar ile uzaktan ilgilidirler ve yeni bir enterokok cinsi olarak tanımlandılar. En yaygın izole edilen E. (S) faecalis'dir (Şekil 9). Enterokok isminden de anlaşılacağı gibi bağırsak florasında bulunurlar, genellikle zararsız kommensaldirler ve enfeksiyon genellikle fekal kontaminasyon izler. İdrar yolu enfeksiyonlarının önemli bir nedenidirler ( fakat, E. coli'den çok daha az yaygındır) ve aynı zamanda (intra-abdominal, septisemi ve endokardit dahil) fırsatçı enfeksiyonlara neden olurlar. E. faecalis enfeksiyonlarına katkı sağlayan tanımlanmış virulans faktörleri vardır.

 • Bir plazmidin kodladığı hemolisin (sitolizin)
 • Bir plazmidin kodladığı faktör (agregasyon)

Sitolizin, yüksek düzeyde gentamisin dirençi ile birlikte, insan bakteremi hastalarında ölüm riskinin beş kat artışıyla ilişkilidir.

E. faecalis insanlarda ciddi hastane enfeksiyonlarına neden olabilir. Bunun nedeni, bu bakterilerin yüksek antibiyotik direnç seviyelerine sahip olmalarıdır. Genellikle, %30-%90 oranlarında yaygınlıkta kök kanal operasyonları sonrası dişlerde bulunurlar. Bu tür bakteriler aminoglikozidlerle, aztreonam, sefalosporin, klindamisin, yarı sentetik penisilinler (nafsilin ve oksasilin) ve trimetoprim-sulfametoksazol gibi birçok yaygın kullanılan antibiyotiklere dirençli olabilirler. Vankomisine karşı direnç daha yaygın hale gelmektedir.

Bakteriler vankomisine dirençli olduğu zaman, idrar yolu enfeksiyonu olan hasta genellikle nitrofurantoine ile tedavi edilebilir. Diğer seçenekler arasında; ampisilin, linezolid ve daptomisine bulunmaktadır. Kanal tedavilerde sodyum hipoklorit ve klorheksidin kanal izolasyonlarından önce kullanılır.

Koloniler genellikle alfa veya gama hemolitik olabilir. Bakteriler, safra-eskülinli besiyerinde üremede, eskülinden elde edilen siyah bir çökelti oluşturur (Şekil 10). Diğer birçok bakteri safra varlığında üreyemez. Grup D streptokoklar; %6.5 tuzlu besiyerinde üreyenler (enterokok) ve üremeyenler (non-enterokok) olarak ayrılırlar (Şekil 11).

 

DİĞER BETA HEMOLİTİK GRUPLAR

Gruplar C ve G (ve nadiren grup F) nadiren insan hastalığına (özellikle farenjit) neden olurlar.

C grubu streptokoklar bazıları;

 • Streptococcus equi, atlarda bir hastalığa neden olur
 • S. zooepidemicus, hayvanlar arasında sığırlarda ve atlarda enfeksiyonlara neden olurlar
 • S. dysgalactiae


G Grubu streptokoklar bazıları;

 • S. canis. normal olarak belirli hayvanlarda bulunur, aynı zamanda insanlarda da enfeksiyona yol açar.

F grubu streptokoklar, köpeklerde enfeksiyonlara neden olmaktadırlar ve insanlarda nadiren hastalığa neden olmaktadırlar. Bu genellikle bakteri ile enfekte köpek tarafından yalanma, köpeğin öpülmesi veya salyasının bulaşması ile oluşabilir.


KÜÇÜK KOLONİ STREPTOKOKLAR

Normal insan flora grubu, A, C, E ya da G veya gruplandırılamayan (Streptococcus anginosus, Streptococcus milleri) bakterileri içerebilir. İnsan hastalıklarında, bunların rolü net değildir. Ancak, Streptococcus anginosus özellikle immün-eksikliği olan kişilerde, belirli koşullar altında beyin ve karaciğer apseleri gibi hastalıklara neden olabilir.

VİRİDANS STREPTOKOKLAR

Bunlar, genellikle komensal türlerin bulunduğu farklı bir grup bakterilerdir. Ağızda (S. mutans dahil) bulunanlar, diş çekimi sonrası kana geçerek (şekil 12) sonrası endokardite neden olabilirler.


 

Mikrobiyoloji ve İmmünoloji On-line Kitabı Bakteriyoloji Bölümüne dön

 


This page last changed on Thursday, March 03, 2016
Page maintained by
Richard Hunt