c c

INFECTIOUS DISEASE

BAKTERIYOLOJİ İMMÜNOLOJİ MYCOLOGY PARASITOLOGY VİROLOJİ

ENGLISH

VIROLOJİ - BÖLÜM YEDİ
KISIM BİR
İNSAN İMMUNYETMEZLİK VIRUSU VE AIDS

GİRİŞ

Dr Richard Hunt
Professor
Department of Pathology, Microbiology and Immunology
University of South Carolina School of Medicine

Çeviren. Prof. Dr. Selçuk Kaya
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 

En Español

 

NË SHQIPTARE

Let us know what you think
FEEDBACK

SEARCH

  

 

BU BÖLÜM ÇEŞİTLİ KISIMLARINDA SONRAKİ BÖLÜME GİTMEK İÇİN YUKARIDAKİ NEXT >> düğmesini kullanın

VİROLOJİ SEKİZİNCİ BÖLÜME DEVAM İÇİN TIKLAYINIZ BURAYA


DİĞER HIV VE AIDS BÖLÜMLERİ İÇİN LİNKLER BU sayfanın alt kısmında

Daha fazla bilgi İLE POP-UPS İÇİN GRİ KUTULARI ÜZERİNE TIKLAYINIZ


 

AIDS'in (Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu Hastalığı) dünya pandemisi otuz yıldan fazladır bizimle birlikte olmuştur. Dünya üzerinde AIDS'den 39 milyondan fazla insan ve her yılda yaklaşık 1.2 milyon kişi hastalıktan ölüyor. Bugün, en az 36.9 milyon kişi enfekte ve her gün 7.000'den fazla kişide yeni enfeksiyon oluşuyor. 2015’te, 15 milyon infekte kişi anti-retroviral tedavi alıyor.

HIV ve AIDS 1970'li yılların sonlarından bu yana dünyada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (şekil 1) yayılmıştır. Sahra Altı Afrika'da, 22 milyondan fazla insan HIV enfeksiyonu ile yaşamaktadır, ve bu toplam sayının yaklaşık %70’idir.
Antiretroviral ilaçlarla kemoterapiye enfekte nüfusun artan bir oranda ulaşıyor olması ve batı ülkelerinde enfekte kişilerin tedavisinde önemli başarı kazanılmasına rağmen, hastalık birçok üçüncü dünya ülkesinde önemli ölüm nedeni haline gelmiştir. Bir aşı yapma girişimleri bugüne kadar başarısız olmuştur.

AIDS'e hastalığına her durumda bulunan İnsan İmmün Yetmezlik Virusu (HIV) neden olur. HIV'in primer hedefleri aktif CD4 + T4 helper lenfositlerdir, ancak virüs makrofajlar da dahil olmak üzere birçok diğer hücreye bulaşabilir. Hastada immünosupresyona neden olan T4 yardımcı lenfositlerin kaybına bağlı olarak ölümcül fırsatçı enfeksiyonlar oluşur.

HIV bir lentivirüs, retrovirüs bir sınıfındadır. Lentivirüs ismi yavaş virüs anlamına gelir. Bu virüslerin aşikar hastalığa geçişi uzun zaman aldığından, böyle isimlendirilir. Çoğu lentivirüsler, bağışıklık sisteminin hücrelerini hedef alır ve dolayısıyla hastalık genellikle immünolojik eksiklik olarak kendini gösterir. Primat, koyun - keçi, atlar, kediler ve sığırları enfekte eden lentivirüsünün beş bilinen serogrubu vardır.
 

Lentivirus serogrupları

HIV'in iki türü vardır: HİV-1 ve HİV-2. Hastalık başlangıç zamanı, HIV-2 için uzun olmasına rağmen, bunlar klinik olarak ayırt edilemeyen hastalığa neden olurlar.  HIV-2 çoğunlukla batı Afrika ile sınırlı iken, HIV ve AIDS'in dünya çapında salgını, HIV-1 kaynaklıdır.

Lentivirüslar diğer retrovirüslarla aynı şekilde bir provirüs olarak konakçı hücre genomuna entegre olurlar. Tipik olarak uzun bir sürede enfekte olmuş hücreden çıkan HIV, diğer retrovirüslerden farklı olarak özellikle (hafıza) CD4 + T4 lenfositleri olmak üzere bir hücre içinde yıllarca proviral formunda pasif kalabilir ve yaşam boyu süren bir enfeksiyon oluşturabilir. Bu hücreler yeniden aktif hale geldiği zaman, viral üretim tekrar ortaya çıkar ve sonuçta hücre yok olur. HIV dolaşım hücrelerinden kaybolabilmesine rağmen, kemoterapi yokluğunda diğer dokularda replikasyonu ve tomurcuklanma devam etmektedir. Birçok başka retrovirüsun aksine HIV germ hattı üzerinden aktarılmaz. 

Enfekte olmuş hastada HIV, anti-HIV antikor varlığı ya da viral RNA'yı tespit eden polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) kullanılarak virüsün varlığı ile tespit edilebilir. PCR çok hassastır ve immünolojik tespitin olmadığı durumlarda HIV'i gösterebilir. 

bigdot.gif (1739 bytes)  Şekil 1
1979 Amerika Birleşik Devletleri AIDS ilerlemesi. izlemek için soldaki simgeyi tıklayın moving .gif file
CDC

 

     

 

 

 


HIV’IN DİĞER KISIMLARI

KISIM I İNSAN IMMUNYETMEZLİK VIRUS VE AIDS

KISIM II HIV VE AIDS HASTALIĞI

KISIM III HASTALIĞIN GİDİŞATI

KISIM IV İLERLEME VE KOFAKTORLER

KISIM V İSTATISTIK

KISIM VI SUBTİPLER VE KO-RESEPTORLER

KISIM VII HIV’IN HAYAT SİKLUSU VE KOMPONENTLERİ

KISIM VIII HIV’IN LATENLİĞİ

KISIM IX HIV GENOMU

KISIM X CD4 HÜCRE KAYBI

KISIM XI POPULASYON POLİMORFIZMİ

EK I ANTI-HIV AŞILARI

EK II HIV AIDS’E Mİ NEDEN OLUR?

EK III ANTI-HIV KEMOTERAPİSİ

 

 

back3.gif (1240 bytes)  Mikrobiyoloji ve İmmünoloji On-line, Viroloji Bölümüne Dönünüz


This page last changed on Sunday, June 12, 2016
Page maintained by
Richard Hunt