x x

 

Contact us        Today is 

 

GİRİŞ

BAKTERİYOLOJİ

İMMUNOLOJİ

VİROLOJİ

PARAZİTOLOJİ

MİKOLOJİ

INFECTIOUS DISEASE
 

 

  MİKOLOJİ

Bölüm Çeviri:
Uzm. Dr. Ayşegül Aksoy Gökmen, Prof. Dr. Mustafa Demirci.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dallı
 

ALBANIAN

ENGLISH

 

SEARCH

 

 

 

 

Fungi are eukaryotic organisms that do not contain chlorophyll, but have cell walls, filamentous structures, and produce spores. These organisms grow as saprophytes and decompose dead organic matter. There are between 100,000 to 200,000 species depending on how they are classified. About 300 species are presently known to be pathogenic for man. 

Mantarlar, hücre duvarı yapısı bulunan, lifli yapılara sahip ve sporlar üreten, fakat klorofil içermeyen ökaryotik organizmalardır. Bu organizmalar genellikle saprofit olarak ürerler ve ölü organik madde ayrıştırırılar. Sınıflandırılma yöntemlerine bağlı olarak 100,000 - 200,000 arasında tür vardır. Yaklaşık 300 türün şu anda insan için patojen olduğu bilinmektedir.

Mikotik hastalıkların dört tipi vardır:

  • Aşırı duyarlılık - küf ve sporlara karşı bir alerjik reaksiyon
  • Mikotoksikozis - tahıllar içinde üreyen mantarlar tarafından oluşturulan toksinler ile kontamine gıda ve gıda ürünlerinin insan ve hayvanlar tarafından yenmesiyle zehirlenmesi
  • Miçetismus - (mantar zehirlenmesi) insanlar için toksin içeren şapkalı mantarların yenmesi
  • Enfeksiyon


Bu bölüm, yalnızca son tip ile ilgili olacaktır.
 

 

Bu kitap hakkında, nereden geldiğini bize veya bir arkadaşına lütfen bildir

BACTERIOLOGY    IMMUNOLOGY    VIROLOGY    PARASITOLOGY    MYCOLOGY

BAKTERİYOLOJİ       İMMUNOLOJİ       VİROLOJİ       PARAZİTOLOJİ       MİKOLOJİ

 
 

 

BÖLÜM BİR
Giriş
 
Mantarların sınıflandırılması, morfoloji, teşhis, tedavi, mikozların klinik sınıflandırması
  BÖLÜM İKİ
Aktinomiçetesler
 
Aktinomikoz, nokardiyoz, streptomiçetes
  BÖLÜM ÜÇ
Mayalar
 
Kandidiyaz, Kriptokokkoz
  BÖLÜM DÖRT
Yüzeyel Mikozlar
 
Ringworm (Tinea): Ekoloji, etiyoloji, tedavi
  BÖLÜM BEŞ
İpliksi Mantarlar
 
Kromoblastomikoz, Miçetom (mantar tümörleri), zigomikoz, aspergilloz
  BÖLÜM ALTI
Dimorfik Mantarlar
 
Blastomikoz, histoplazmoz, kokkidiyomikoz, parakoksidiyoidomikoz, Sporotrikoz
  BÖLÜM YEDİ
Fırsatcı mikozlar
 
İmmün sistemi baskılanmış hastalarda meydana gelen hastalıklar

Öneri ve düzeltmeleri Lütfen
Dr Richard Hunt
Gönderin

 
BÖLÜM SEKİZ
Medikal Mikoloji Sözlüğü
 

 

 
This page last changed on
Friday, November 25, 2016
Page maintained by

Richard Hunt

 

BACTERIOLOGY    IMMUNOLOGY    VIROLOGY    PARASITOLOGY    MYCOLOGY

BAKTERİYOLOJİ       İMMUNOLOJİ       VİROLOJİ       PARAZİTOLOJİ       MİKOLOJİ